ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

สรุปฎีกาเด่นติดดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔ ถึง ๑๓๐) | สกัดฎีกาที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิอาญา]

 
 
 
 
 

หมวดหมู่ : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔ ถึง ๑๓๐) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***

ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่9 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        การสืบพยานเอกสารซึ่งโดยหลักต้องสืบด้วย ต้นฉบับ ... (อ่านต่อ..)
256.64 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่8 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่7) สมัยที่ 70
        ข้อยกเว้นการห้ามรับฟังพยานบอกเล่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง...(อ่านต่อ...)
222.98 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        ข้อความจะเป็นพยานบอกเล่าก็ต่อเมื่อนำมาอ้างอิงในศาลเพื่อ พิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้น ในตัวบทใช้คำว่า “นำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริง แห่งข้อความนั้น”... (อ่านต่อ...)
224.05 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        หลัก ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องมีภาระการพิสูจน์ (อ่านต่อ...)
257.05 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        ถ้าเป็นคำให้การของจำเลยในคดีแพ่งสามัญต้องบรรยายให้ชัดแจ้ง ๒ ข้อ คือ... (อ่านต่อ..)
323.11 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่6 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        ๑.โดยหลักทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาการรับฟังหรือการนำสืบพยานเอกสารจะต้องนำสืบโดยต้นฉบับ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีขอยกเว้นอยู่ ๔ ประการซึ่งศาลสามารถรับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับได้ .....
255.62 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
287.27 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
288.54 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
257.99 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่1 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
222.46 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่3 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่3 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
256.38 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
286.12 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่15 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่13) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
225.71 Byte
สรุปย่อ เจาะประเด็นรวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่16 กฏหมายพยานหลักฐาน แพ่ง อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่15) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
287.67 Byte
สรุปย่อ เจาะประเด็นรวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่16 กฏหมายพยานหลักฐาน แพ่ง อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่14) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
289.91 Byte
สรุปย่อ เจาะประเด็นรวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่15 กฏหมายพยานหลักฐาน แพ่ง อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่12-13) สมัยที่ 69
        สรุปย่อ เจาะประเด็นรวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่15 กฏหมายพยานหลักฐาน แพ่ง อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่12-13) สมัยที่ 69
381.60 Byte
สรุปย่อ รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่11 เจาะประเด็น กฏหมายพยานหลักฐาน แพ่ง อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่9) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
251.75 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่14 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่12) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
318.84 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่11 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่7) สมัยที่ 69
        รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่11 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่7) สมัยที่ 69
230.53 Byte
สรุปย่อ รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่9 เจาะประเด็น กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่7) สมัยที่ 69
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - ย่อสั้น (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
229.28 Byte


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20588 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด