หัวข้อ : การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หมายถึง?
หมวดหมู่ : บทความกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง อื่นๆ  การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หมายถึง การขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

     ผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีจะยื่นคำขอได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ด้วยเหตุอื่นที่นอกเหนือไปจากการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

     จึงเห็นได้ว่าการขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว จะแตกต่างจากการขอทุเลาการบังคับ คือ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวจะต้องเป็นกรณีที่อีกฝ่ายอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ว่าจะโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งต้องเป็นกรณีอื่นที่ไม่ใช่ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่นๆมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการขอทุเลาการบังคับ

การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดี ศาลต้องเห็นว่า

          1. กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
          2. การให้กฎหรือคำสั่งมีผลบังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายยากแก่การเยียวยาภายหลังแก้ไขภายหลัง
          3. การทุเลา นั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ

การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หมายถึง? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 182 ครั้ง
ลงวันที่ 15/03/2017 15:52:53

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20208 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด