หัวข้อ : ภารกิจของพนักงานสอบสวน
หมวดหมู่ : บทความกฎหมาย
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมาย อื่นๆภารกิจของพนักงานสอบสวน
          ภารกิจของพนักงานสอบสวนในการทำหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้นมิใช่ว่าพนักงานสอบสวนถูกจำกัดขอบเขตหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาเท่านั้น หากแต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องหาด้วยทั้งในส่วนที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมีเหตุอันควรปราณีใดที่สมควรได้รับการพิจารณาลดโทษอันเป็นส่วนที่เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาด้วย กล่าวโดยสรุปก็คือภารกิจของ พนักงานสอบสวนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐนั้นกฎหมายได้กำหนดให้ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงว่าผู้ต้องหามีผิดหรือบริสุทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐฝ่ายอื่นคือพนักงานอัยการ รวมทั้งศาลด้วยหาใช่เพียงเพื่อค้นหารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาเท่านั้น อย่างที่พนักงานสอบสวนทั้งหลายที่ปฏิบัติตลอดมาไม่ ดังจะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ได้มีการบัญญัติแก้ไขใหม่ดังนี้ "ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา" ทั้งนี้การบัญญัติดังกล่าวก็เพื่อจะเน้นย้ำให้แจ้งชัดยิ่งขึ้นว่ากฎหมายใดกำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยซึ่งจะส่งผลสนับสนุนให้หลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐอันเป็นหลักการที่สำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายรวมทั้งศาลและทนายความมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันในการค้นหาความจริงว่าจำเลยผิดหรือบริสุทธิ์


อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์
คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1-2

ภารกิจของพนักงานสอบสวน | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 13 ครั้ง
ลงวันที่ 06/12/2017 08:46:31

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20326 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด