ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หัวข้อ : เกณฑ์สิทธิ?
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายภาษีอากร ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจเกณฑ์สิทธิ คือ เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายที่ยึดหลักว่ารายได้และ รายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือเป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของรอบระยะเวลาปีบัญชีนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสดออกไปแล้วหรือไม่ ตามเกณฑ์นี้ถ้ามีการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินเชื่อจึงถือว่ากิจการมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับชำระเงินก็ตาม ทางด้านรายจ่ายก็เช่นเดียวกันเมื่อถือว่ามีรายได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ถือว่ามีรายจ่ายเกิดขึ้นด้วย โดยไม่คำนึงว่ารายจ่ายนั้นจะได้ชำระเงินแล้วหรือยัง

อ้างอิง : วิชา กฏหมายภาษีอากร (อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม) รวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ 68 เล่มที่ 4

เกณฑ์สิทธิ? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 734 ครั้ง
ลงวันที่ 02/07/2015 21:51:22
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20727 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด