ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หัวข้อ : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4919/2556 - อาญา ม.209-287 อ.วิวัฒน์ (ภาคทบทวน) 4 มิย 60 ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/70
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)            คำพิพากษาศาลฎีกาที่  4919/2556  ใบรายการร้านค้าที่ผู้เสียหายออกให้แก่ลูกค้าเป็นเพียงหลักฐานแสดงว่า ได้มีการซื้อสินค้าและลูกค้าได้ชำระราคาสินค้าแล้ว ส่วนที่ลูกค้าต้องนำใบรายการดังกล่าวไปยื่นต่อพนักงานของผู้เสียหายที่คลังสินค้าก็เพื่อขอรับสินค้าเท่านั้นหาใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยผลของเอกสารดังกล่าวแต่แอย่างใด จึงมิใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิไม่เป็นเอกสารสิทธิตามมาตรา 1(9)

                การที่จำเลยแก้ไขด้วยการเติมข้อความว่า "ยกเลิก" ลงในใบรายการดังกล่าวแล้วมอบแก่พนักงานขายของผู้เสียหายเพื่อลักเงิน 3,560 บาท ของผู้เสียหายไปจึงเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง และมาตรา 268 วรรคหนึ่ง

 

อ้างอิง : กฎหมายอาญา ม.209-287 อ.วิวัฒน์ (ภาคทบทวน) 4 มิย 60 ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/70

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4919/2556 - อาญา ม.209-287 อ.วิวัฒน์ (ภาคทบทวน) 4 มิย 60 ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/70 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 299 ครั้ง
ลงวันที่ 07/06/2017 13:17:59
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20596 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด