ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม



 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 239 หน้า

ประวัติผู้หางาน (Resume) : นักกฎหมาย , ใบสมัครนักกฎหมาย
1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
2. ผู้จัดการฝ่ายงานคดี
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. นักกฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทนายความ
2. ผู้ช่วยทนายความ
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2. นิติกร
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2. นิติกร
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. ธุรการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. ฝ่ายกฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2. พนักงานคีย์ข้อมูลฝ่ายกฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทนายความ
2. ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
3. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง ,เพลินจิต,สมุทรปราการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. ผู้ช่วยทนายความ
3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักกฎหมาย
2. นิติกร
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี4ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทนายความ
2. นิติกร
3. ธุรการฝ่ายกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียนทนายความ
2. ผู้ช่วยทนายความ ธุรการ
3. นำเข้า ส่งออก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาร์รื
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ ลาดพราว วังทองหลาง อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Lawyer
2. Paralegal
3. Junior Lawyer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา กฎหมาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียนทนาย
2. นิติกร
3. เร่งรัดหนี้สิน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ฯ, ศรีสะเกษ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. ธุรการสำนักงานกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยาา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. ทนายความ
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา นิิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์
3. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติผู้สมัครงาน(Resume) แต่ละบุคคล เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการอัพเดทข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้
4. ท่านสามารถ นัดสัมภาษณ์งาน โดยเปิดอ่านข้อมูล ใบสมัครตำแหน่งงานนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานใบสมัครนักกฎหมาย ,ใบสมัครตำแหน่งงานตำแหน่งนักกฎหมาย ซึ่งมีข้อมูลในรูปแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


ใบสมัครตำแหน่งงานนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานตำแหน่งนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานใบสมัครนักกฎหมาย | หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ JOB SIAMHRM.COM , ใบสมัครงานนักกฎหมาย , ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย , ใบสมัครงานใบสมัครนักกฎหมาย, สมัครงานนักกฎหมาย , สมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย , สมัครงานใบสมัครนักกฎหมาย



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ




เลือกประเภท:





[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       



ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20701 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด