Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


 
  
  
 • ปรึกษาปัญหากฎหมาย
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย สอบถามหลักกฎหมาย ฟ้องคดี รับว่าความ ต้องการทนายความ
 • 780  
 • กฎหมายแรงงาน
  ห้องนี้สำหรับคนทำงาน ฝ่ายบุคคล ที่มีข้อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 176  
 • กฎหมายอาญา
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายอาญา การกระทำผิดอาญา ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 160  
 • กฎหมายมหาชน
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายมหาชน วิธีพิจารณา ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 84  
 • กฎหมายแพ่ง
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา ที่ประสงค์แลกเปลี่ยนข้อกฎหมายเอกชน วิธีพิจารณา ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 188  
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 36  
 • คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว)
  ห้องนี้รวมคำพิพากษาฎีกา (สำคัญ) ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพื่อประกอบการเตรียมตัวสอบ สนามต่างๆ
 • 275  
 • หางานกฎหมาย หางานนิติกร หางานทนาย
  ห้องนี้สำหรับผู้หางาน ด้านกฎหมาย นิติกร ทนาย ซึ่งมีตำแหน่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อัพเดท ทุกวัน
 • 261  
 • เตรียมสอบเนติฯ ทนาย ผู้ช่วยฯ
  ห้องนี้สำหรับนักศึกษา ผู้เตรียมสอบเนติ สอบผู้ช่วยฯ สอบทนาย สอบนิติกร สอบราชการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3,128  
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 12  
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 10  
 • Cafe มุมสนทนาเรื่องทั่วๆไป
  ห้องนี้สำหรับบุคคลทั่วไป สนทนาเรื่องทั่วๆไป เรื่องทั่วๆไป ทุกๆเรื่อง
 • 170  
 • ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย ว่าความ อื่นๆ
 • 5       คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว)
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  05338 : การออกหมายจับผู้ต้องหา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2555 (602/1)
  ฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 11:57
  05337 : ขอคืนของกลาง(มาตรา36) ตามสัญญาต่อท้าย คําพิพากษาศาลฎีกาที่7193/2554 (340/0)
  ฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 11:55
  05334 : ฎีกาที่ 5502/2555 ร้องขอให้บังคับคดี (341/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:39
  05333 : ฎีกาที่ 5704/2555 .พ.พ. มาตรา 851 บัญญัติว่า อันสัญญาประนีประนอมยอมความ (317/0)
  ฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:38
  05332 : ฎีกาที่ 6928/2555 การขออนุญาตนำตราสารไปปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์หรือไปชำระค่าปรับ (255/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:37
  05331 : ฎีกาที่ 7053/2555 สิทธิ ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน (302/1)
  ทีมฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:29
  05330 : ฎีกาที่ 7651/2555 ขอเข้าทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันในศาล (273/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:13
  05329 : ฎีกาที่ 7681/2555 คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (296/0)
  สมาชิกกลุ่ม
  18 ม.ค. 2557 : 09:11
  05328 : ฎีกาที่ 8061/2555 ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทและเรียกค่าเสียหาย (262/0)
  ฎีกา5ดาว
  18 ม.ค. 2557 : 09:10
  05325 : ฎีกาที่ 13938/2555 ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตาม ป.รัษฎากร มาตรา 121 # รวมคำพิพากษาฎีกาใหม่ ที่ น่าสนใจ ปี 2555 (245/0)
  สมาชิกกลุ่ม
  18 ม.ค. 2557 : 09:06
  05292 : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2016/2554 ตั๋วสัญญาใช้เงินออก ณ ที่ใด ถือว่ามูลคดีเกิด ณ ที่นั้น (320/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  4 ม.ค. 2557 : 15:38
  05287 : ฎีกา 6912/2554 การรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จ (338/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  3 ม.ค. 2557 : 15:33
  05282 : ฎีกา 1118/2546 ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น (316/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  3 ม.ค. 2557 : 10:16
  05281 : ฎีกา 4324/2552 เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย (302/0)
  ฎีกา5ดาว
  3 ม.ค. 2557 : 10:12
  05280 : ฎีกา 482/2555 คำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (378/0)
  ทีมฎีกา5ดาว
  3 ม.ค. 2557 : 10:11
  05250 : คำพิพากษาฎีกา 256/2553 พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน (455/0)
  ฎีกา5ดาว
  20 ธ.ค. 2556 : 10:01
  05245 : ฎีกา 1706/2551 คดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ (397/0)
  ฎีกา5ดาว
  18 ธ.ค. 2556 : 21:16
  05235 : ฎีกา 240/2484 โจทก์ยื่นฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัว (440/0)
  ฎีกา5ดาว
  15 ธ.ค. 2556 : 18:24
  05231 : ฎีกา 2192/2554 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงระงับไป (469/0)
  ฎีกา5ดาว
  13 ธ.ค. 2556 : 10:53
  05228 : ฎีกา 1816/2552 การแจ้งข้อหาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน (443/0)
  ฎีกา
  11 ธ.ค. 2556 : 14:26

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  กระดานสนทนา คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว) | สนทนากฎหมาย Lawsiam.com , ถาม-ตอบ กฎหมาย คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว), ข้อมูลเกี่ยวกับ คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว), กฏหมาย, กฎหมาย, law, เนติบัณฑิต, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, ศาล, อัยการ, ผู้ช่วยอัยการ, ทนายความ, ทนาย, นักกฎหมาย, lawyer