ย้อนกลับสู่หน้า >>[กระดานสนทนากฎหมาย]

ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 หน้า
  กระดานสนทนา คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว)
กระดานสนทนา คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว) | ห้องสนทนา คำพิพากษาฎีกา (ฏีกา5ดาว) แลกเปลี่ยนความรู้ ถาม-ตอบปัญหา ที่ LawSiam.com
การออกหมายจับผู้ต้องหา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2555 ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 3641 ครั้ง) 18/01/2014
ขอคืนของกลาง(มาตรา36) ตามสัญญาต่อท้าย คําพิพากษาศาลฎีกาที่7193/2554 ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 2062 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 5502/2555 ร้องขอให้บังคับคดี ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1821 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 5704/2555 .พ.พ. มาตรา 851 บัญญัติว่า อันสัญญาประนีประนอมยอมความ ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 1935 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 6928/2555 การขออนุญาตนำตราสารไปปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์หรือไปชำระค่าปรับ ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1940 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 7053/2555 สิทธิ ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1391 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 7651/2555 ขอเข้าทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันในศาล ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1763 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 7681/2555 คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ( โดย : สมาชิกกลุ่ม / เข้าชม 1728 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 8061/2555 ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทและเรียกค่าเสียหาย ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 1699 ครั้ง) 18/01/2014
ฎีกาที่ 13938/2555 ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตาม ป.รัษฎากร มาตรา 121 # รวมคำพิพากษาฎีกาใหม่ ที่ น่าสนใจ ปี 2555 ( โดย : สมาชิกกลุ่ม / เข้าชม 2166 ครั้ง) 18/01/2014
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2016/2554 ตั๋วสัญญาใช้เงินออก ณ ที่ใด ถือว่ามูลคดีเกิด ณ ที่นั้น ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1304 ครั้ง) 04/01/2014
ฎีกา 6912/2554 การรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จ ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1015 ครั้ง) 03/01/2014
ฎีกา 1118/2546 ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1061 ครั้ง) 03/01/2014
ฎีกา 4324/2552 เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 993 ครั้ง) 03/01/2014
ฎีกา 482/2555 คำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ( โดย : ทีมฎีกา5ดาว / เข้าชม 1368 ครั้ง) 03/01/2014
คำพิพากษาฎีกา 256/2553 พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 959 ครั้ง) 20/12/2013
ฎีกา 1706/2551 คดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 1113 ครั้ง) 18/12/2013
ฎีกา 240/2484 โจทก์ยื่นฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัว ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 1087 ครั้ง) 15/12/2013
ฎีกา 2192/2554 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงระงับไป ( โดย : ฎีกา5ดาว / เข้าชม 1369 ครั้ง) 13/12/2013
ฎีกา 1816/2552 การแจ้งข้อหาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน ( โดย : ฎีกา / เข้าชม 800 ครั้ง) 11/12/2013
ฎีกา 7888/2549 ในกรณีการกระทำความผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกัน ( โดย : ฎีกา / เข้าชม 962 ครั้ง) 11/12/2013
การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน ( โดย : ฎีกา / เข้าชม 697 ครั้ง) 11/12/2013
ประนีประนอมยอมความ, คำพิพากษาถึงที่สุด 2294/2552 ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 867 ครั้ง) 21/05/2013
ประนีประนอมยอมความ, พิพากษาไม่เกินคำขอ 3191/2547 ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 1169 ครั้ง) 21/05/2013
เพิกถอนกระบวนพิจารณา ฎีกาที่ 5581/2549 ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 1395 ครั้ง) 21/05/2013
อำนาจฟ้องคดีแทน เทียบฎ.ปี 2553 ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 917 ครั้ง) 21/05/2013
อำนาจจัดการมรดก เทียบ ฎ.ปี 2533 ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 1038 ครั้ง) 21/05/2013
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นฎีกา ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 810 ครั้ง) 21/05/2013
การนับระยะเวลาไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วย ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 908 ครั้ง) 21/05/2013
ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อพ้นกำหนด ( โดย : ฎีกาเด่น / เข้าชม 858 ครั้ง) 21/05/2013
คำฟ้องคดีแพ่งที่ไม่มีลายมือ 5556/2543 ( โดย : ฎีกาเ่ด่น / เข้าชม 1078 ครั้ง) 21/05/2013
มูลเหตุซึ่งเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ 9430/2554 ( โดย : ฎีกาเ่ด่น / เข้าชม 1000 ครั้ง) 21/05/2013
ผู้คำประกันผู้เช่าซื้อ ฟ้องขอให้โอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนรถ ? ( โดย : นักเลงฏีกา5ดาว / เข้าชม 1147 ครั้ง) 27/06/2012
ขับรถด้วยความเร็วไม่มาก (40km/hr) ถือว่ามีเจตนาฆ่า ? ( โดย : นักเลงฏีกา5ดาว / เข้าชม 1055 ครั้ง) 27/06/2012
การแสดงเจตนาแก่ลูก​หนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา​ ( โดย : นักเลงฏีกา5ดาว / เข้าชม 900 ครั้ง) 27/06/2012
เจ้าหน้าที่ที่ดิ​นจูงใจผู้เสียหายเพื่อให้มอบ​เงิน ( โดย : นักเลงฏีกา5ดาว / เข้าชม 889 ครั้ง) 27/06/2012
เช็คที่มิได้ระบุ​ชื่อ หรือ ยี่ห้อของผู้รับเงินและ​มิได้ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออก ( โดย : นักเลงฏีกา5ดาว / เข้าชม 874 ครั้ง) 27/06/2012
สู้ยันฏีกา ( โดย : หนาวๆร้อนๆ / เข้าชม 883 ครั้ง) 17/04/2012
แนวการเขียนตอบข้อสอบเนติ,อัยการฯผ.ช.ผู้พิพากษาให้ได้คะแนนดี ( โดย : PPJ group / เข้าชม 953 ครั้ง) 16/06/2011
ซื้อขายที่ดินมือเปล่า (น.ส. 3ก) ( โดย : Deka / เข้าชม 819 ครั้ง) 30/06/2010
ความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 62 วรรคท้าย ( โดย : legal / เข้าชม 1066 ครั้ง) 27/06/2010
การชำระหนี้ครบถ้วนเป็นการชำระหนี้บางส่วนได้โดยอนุโลม ( โดย : thaibar / เข้าชม 852 ครั้ง) 26/06/2010
ขอฎีกาที่ 5574/2551 ด้วยครับ ( โดย : รามสุรินทร์ / เข้าชม 643 ครั้ง) 09/02/2010
ฎีกาส่งเสริม ปี ๕๑ เล่ม ๒ ( โดย : เก็บมาแจก / เข้าชม 1018 ครั้ง) 15/01/2010
ฎีกาส่งเสริมปี ๕๐ เล่ม ๘ ( โดย : เก็บมาแจก / เข้าชม 1623 ครั้ง) 15/01/2010
ฎีกาเนติ 2/62 วันที่ 9 ธันวาคม 2552 อ.นพพร โพธิรังสิยากร ( โดย : ฟ้าส่งมา / เข้าชม 1500 ครั้ง) 11/12/2009
ฎีกาเนติฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 อ.สมพงษ์ เหมวิมล ( โดย : ฟ้าส่งมา / เข้าชม 1262 ครั้ง) 11/12/2009
ฎีกา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 อ.ทองธาร ( โดย : นักกฎหมายบ้านนอก / เข้าชม 949 ครั้ง) 02/12/2009
ฎีกา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 อ.สุวัฒน์ ( โดย : นักกฎหมายบ้านนอก / เข้าชม 874 ครั้ง) 02/12/2009
ฎีกา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 อ.สมชัย ( โดย : นักกฎหมายบ้านนอก / เข้าชม 1094 ครั้ง) 02/12/2009ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

เตรียมสอบเนติ ภาค2/70

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 19101 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด