Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง


รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศและถือเป็นแม่บทของกฎหมายต่างๆ ถ้ากฎหมาย ใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นจะใช้บังคับไม่ได้เมื่อกล่าวถึงรัฐธรรมนูญจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบการปกครอง ประมุขของประเทศ อำนาจอธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดรูปแบบให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว ไม่ใช้เป็นสหพันธรัฐ สาธารณรัฐ หรือสมาพันธรัฐให้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดของรัฐแบ่งเป็น 3 ส่วนคืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ อำนาจอธิปไตยดังกล่าวเป็นของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตย กล่าวคือ ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตี และอำนาจตุลาการผ่านทางศาล นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคกัน


โดย : โต้  เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552  เข้าชม : 16075


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

sbobet
ขอคำแนะด้วยค่ะ
MP3 ไฟล์เสียงคำบรรยายเนติฯ 1/66 และ 2/66 ส่งฟรี EMS
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!
เรื่องสัญญาจะซื้อจะขาย
Lawyer Comment # 1
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10:29:33
รัฐ หมายถึง อนาเขต ดินแดน หรือ พื้นที่ ทีมีการปกครอง แบบเดียวกัน เป็นอันหนึ่งเดียวกัน แบ่งแยกมิได้
รัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศ
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ จึงหมายถึง แนวทางปฏิบัติสูงสุด ของประชาชน ในอณาเขต ดินแดน
หรือ ในพื้นที่ ของรัฐ ในแต่ละ รัฐ


องค์ประกอบ ของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย

1 กฎ(หมาย) สูงสุด
2 การใช้อำนาจสูงสุด (อธิปไตย)
3 การปกครองสูงสุด (ประชาธิปไตย)
4 ความยุติธรรมสูงสุด(ธรรมนูญ)
โดย : ปัญญาชน   ไอพี : 125.27.167.157


Lawyer Comment # 2
พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:53:13
ตามหลักกฎ ( หมาย ) เราใช้กฎ (หมาย) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อธิบายปัญหา และ ตอบปัญหา ได้ถูกต้องที่สุด
ตามหลักอำนาจ (อธิปไตย) ผู้มีหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจอธิปไตย อันเป็นสิทธิ และ หน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหา ควบคุม
ปัญหา และ ป้องกันปัญหา ให้ดีที่สุด โดยใช้ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ( มิใช่กฎหมาย )
ตามหลักการปกครอง (ประชา + ธิปไตย) ประชาชนร่วมกัน ใช้อำนาจธิปไตย เพื่อบังคับควบคุม ผู้มีหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่
ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลสูงสุด
โดยใช้ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ( มิใช่กฎหมาย )
โดย : ปัญญาชน   ไอพี : 49.49.192.199


Lawyer Comment # 3
พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:56:19
เมื่อผ่านหลักทั้ง 3 หลัก นี้แล้วปัญหา และ ความขัดแย้งทั้งหลาย ต้องหมดไป หรือเหลือน้อยที่สุด แต่ทำไมปัญหา และ ความขัดแย้งทั้งหลาย ยังอยู่ ไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้หลักที่4 มาแก้ปัญหา นั่นคือ ใช้หลักความยุติธรรม เข้ามาประมวลผล เพื่อหาข้อยุติของปัญหา และ ตรวจสอบค้นหาความผิดพลาด ของกฎ(หมาย) การใช้อำนาจ (อธิปไตย) และการปกครอง(ประชาธิปไตย) ทั้งในส่วนทฤษฏี และ ปฏิบัติ
โดย : ปัญญาชน   ไอพี : 49.49.192.199


Lawyer Comment # 4
พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:58:12
กฎหมาย คือ กฎ (หมาย) กฎหมายมิใช่การปกครอง กฎหมายมิใช่การใช้อำนาจ(อธิปไตย) และ กฎหมายมิใช่ความยุติธรรม ดังนั้นความยุติธรรมก็มิใช่กฎหมายเช่นกัน แล้วความยุติธรรม คืออะไร ? ความยุติธรรม คือ การยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง มิใช่ยุติที่กฎหมาย แต่เป็นการ นำการปกครอง นำกฎหมาย และ นำอำนาจ(อธิปไตย) อันเป็นสิทธิ และหน้าที่ เข้ามาประมวลผล เพื่อหาข้อยุติของปัญหา ยุติความขัดแย้ง และให้ความเป็นธรรม คือสมดุลย์ ในผลของประโยชน์ และ ผลของโทษ เช่นการลงโทษผู้กระทำความผิด ให้สมดุลย์กับมูลค่าความเสียหาย ที่ได้กระทำไว้ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ประดุจดั่ง ตาชั่งคาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความยุติธรรม ตาชั่งต้องนิ่งไม่แกว่ง ( ปัญหายุติแล้ว ) และ ต้องสมดุลย์ ไม่เอียงข้าง ( ความเป็นธรรม )
โดย : ปัญญาชน   ไอพี : 49.49.192.199


Lawyer Comment # 5
พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10:10:36
กฎ ( LAW ) คือ ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีเนื้อหาสารประโยชน์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง พิสูจน์และตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกคนทุกฝ่าย โดยไม่มีใครโต้แย้งได้ หรือ มีข้อโต้แย้งน้อยที่สุด ( อันเนื่องมาจากยังไม่มีสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า ชัดเจนมากกว่ามาแทนที่ )
โดย : ปัญญาชน   ไอพี : 49.49.192.199

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :