ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1/70) :- 
ติดตาม อัพเดทข้อมูล เตรียมสอบ ภาค 1/71 , 2/70 ที่ www.facebook.com/groups/1385489771697937 อัพเดททุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่* คลิก!