ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมาย อาญา >> สรุปย่อ-สกัดหลักฎีกา คำบรรยายเนติฯ ฯลฯ ภาษีอากรชื่อไฟล์ : สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่6 สมัยที่ 72
หมวด : สรุปย่อ-สกัดหลักฎีกา คำบรรยายเนติฯ ฯลฯ ภาษีอากร
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 4,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) เปิดสิทธิ์การใช้งาน คลิก*
ขนาด : 372.20 Byte
 
 
กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายอาญา และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่6 สมัยที่ 72
---------------------------------------------------------------------
สรุปรวมคำบรรยายเนติ เน้นประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ* ภาค 1 สมัยที่ 72
กฎหมายภาษีอากร (ภาคปกติ) อ.วิชัย จิตตาณิชย์  เล่มที่6 ครั้งที่6

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็นคำบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  ทยอยอัพเดท... สรุปคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ พร้อมเจาะประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมออกสอบทุกสนาม ครบทุกคาบทุกวิชา
- สำหรับทบทวนสรุปย่อ คำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็นหลักกฎหมาย ฎีกาใหม่ Update! 
- สกัดหลักประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำประเด็นที่น่าออกสอบเป็นพิเศษ เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*

 

         ถ้าเป็นกรณีซื้อขายสินค้า สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอยู่ที่การทำสัญญา ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากสถานที่ทำสัญญาเป็นสำคัญ หากมีการเซ็นสัญญาในประเทศไทยก็ถือได้ว่าบริษัทต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย

         คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๑/๒๕๐๙ โจทก์ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศให้ลงชื่อในสัญญาซื้อขายเรือขุดให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย การที่โจทก์ลงชื่อในสัญญาซื้อขายแทนผู้ขายย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำการแทนในการทำสัญญาขายนั้นแล้ว จึงต้องยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๖ ทวิ เมื่อโจทก์มิได้ยื่นรายการเจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินเอาได้จากยอดรายรับ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย ตามมาตรา ๗๑ (๑) กรณีรับจ้างทำของหรือให้บริการ การรับจ้างทำของหรือการให้บริการต่างกับกรณีซื้อขายสินค้า เนื่องจากการรับจ้างทำของหรือการให้บริการสาระสำคัญอยู่ที่ผลสำเร็จของงาน จึงพิจารณาจากสถานที่ที่ให้บริการ เป็นสำคัญ ดังนั้น ถ้าเป็นการรับจ้างทำของหรือให้บริการในประเทศไทย ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ก็ถือได้ว่า เป็นการประกอบกิจการในประเทศไทย

 

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร  สมัยที่ 72 

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.ชัยสิทธิ์ฯ เล่มที่1 ครั้งที่1 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.ชัยสิทธิ์ฯ เล่มที่2 ครั้งที่2 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัยฯ เล่มที่3 ครั้งที่3 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัยฯ เล่มที่4 ครั้งที่4 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.ชัยสิทธิ์ฯ เล่มที่4 ครั้งที่5 สมัยที่ 72


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 457 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่6 สมัยที่ 72 | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว (กลุ่มกฎหมายอาญา) ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม เนติ อัยการ ผู้พิพากาษา) ที่ LawSiam.com อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดหลัก-คำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml