ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมาย อาญา >> สรุปย่อ-สกัดหลักฎีกา คำบรรยายเนติฯ ฯลฯ กฎหมายแรงงานชื่อไฟล์ : สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) กลุ่มที่ 4,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 180.17 Byte
 
 


กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายอาญา และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)

รายละเอียดเบื้องต้น

สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒
-----------------------------

เอกสารชุดสกัดหลักฎีกา 5ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับทบทวนเตรียมเนติบัณฑิต - อัยการผู้ช่วย - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการลูกจ้าง มาตรา ๕๐, ๕๒


(เตรียมสอบ 3 สนาม  คำพิพากษาฎีกาเด่น เน้นประโยคทองคำ  (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรจำ )

 


รายละเอียด พอสังเขป :-

- สำหรับทบทวน เจาะประเด็น หลักกฎหมายมาตราสำคัญ* ฎีกาที่น่าสนใจ อ่านกระชับ สำหรับเตรียมสอบฯ
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นมาตรา ฎีกาเด่น (เน้น) ที่น่าสนใจ จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- สรุปประเด็นฎีกาเด่น 5ดาว จากคำบรรยายเนติฯ ภาคค่ำ ภาคปกติ ภาคทบทวน (ถ้ามี)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1239 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒ | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว (กลุ่มกฎหมายอาญา) ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒ , เตรียมสอบเนติบัณฑิต สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒ , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒ , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐, ๕๒ อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดหลัก-คำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23755 คน