ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ฎีกาฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อชื่อไฟล์ : ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ฎีกาฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร

        คำพิพากษาฎีกาที่ 7283/2562 (หน้า 182 เล่ม 9) บัญชีเงินฝากเป็นของ ย. แม้คำขอเปิดบัญชีมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายว่าโจทก์และ ย.ลงลายมือชื่อร่วมกัน ก็มีผลเพียงว่าโจทก์คงมีสิทธิร่วมกับ ย.ตามเงื่อนไขนี้ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น ครั้นเมื่อ ย.ผู้ฝากเงินถึงแก่ความตาย การที่จะคืนเงินฝากในบัญชีให้แก่ผู้ใดนั้น ป.พ.พ.มาตรา 665 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้รับฝากจำต้องคืนทรัพย์สินซึ่งรับฝากไว้นั้นให้แก่ผู้ฝาก....” และวรรคสอง บัญญัติว่า “แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท” ดังนี้ เมื่อ ย.ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงคืนเงินตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายไม่ได้ จำเลยในฐานะธนาคารผู้รับฝากเงินต้องคืนเงินให้แก่ทายาทของผู้ฝากเท่านั้น เมื่อ อ.บุตรชอบด้วยกฎหมายของ ย.ซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกขอถอนเงินจากบัญชีของ ย. การที่ธนาคารจำเลยจ่ายเงินคืนให้จึงเป็นการชอบแล้ว แต่เมื่อ อ.ถอนเงินฝากมาแล้ว ปัญหาว่าเงินจำนวนนี้เป็นของโจทก์หรือไม่ เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาแก่ อ.ต่อไป

สรุป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษายืน ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 305 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร , เตรียมสอบเนติบัณฑิต ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้ฝากเงินคนใดคนหนึ่งตาย ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ใคร อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24837 คน


sitemap.xml