ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* นิติกรรม-สัญญา และหนี้ชื่อไฟล์ : ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* นิติกรรม-สัญญา และหนี้
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม

        คำพิพากษาฎีกาที่ 73/2563 (หน้า 60 เล่ม 1) โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันโกงเจ้าหนี้ เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้ศาลลงโทษจำเลยในทางอาญา แต่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็หามีผลให้โจทก์สามารถบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่จำเลยขายไปได้ไม่ และมิใช่ว่าหากโจทก์ไม่ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยแล้วโจทก์จะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่จำเลยขายไปไม่ได้เลย การดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยจึงเป็นเรื่องที่โจทก์จะดำเนินการหรือไม่ก็ได้ โจทก์จะอ้างว่าการที่จำเลยทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินให้ ศ.ทำให้โจทก์ต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาอันเป็นการเสียหายแก่ทรัพย์สินหาได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้

        จำเลยทำละเมิดต่อโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล อันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้ทรัพย์สินที่จำเลยขายไปกลับมาเป็นของจำเลย และโจทก์จะได้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินนั้น การที่โจทก์จำต้องฟ้องคดีแพ่งเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยต้องใช้ค่าเสียหายเป็นค่าเสียหายและค่าทนายความในการดำเนินคดีแพ่งแก่โจทก์

        การขอออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการดอนทรัพย์สินระหว่างจำเลยกับ ศ.เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องดำเนินการหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่งเพื่อให้ทรัพย์สินกลับมาเป็นของจำเลยทางทะเบียนก่อนที่โจทก์จะดำเนินการบังคับคดีต่อไป ถือว่าเป็นความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยต้องใช้ค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการขออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนแก่โจทก์

สรุป

1.ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลย มีดังนี้

    (1) ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความในการดำเนินคดีอาญา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเป็นเรื่องที่โจทก์จะดำเนินการหรือไม่ก็ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย

    (2) ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความในการดำเนินคดีแพ่ง และค่าใช้จ่ายในการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์สินระหว่างจำเลยกับ ศ. ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย

    (3)ค่าเสียหายเป็นกำไรที่โจทก์ควรจะได้จากการนำเงินที่ได้จากการบังคับคดีไปลงทุน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

2 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 232,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ศาลฎีกาพิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน 55,000 บาท


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 453 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม , เตรียมสอบเนติบัณฑิต ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ค่าเสียหายจากการฟ้องโกงเจ้าหนี้และเพิกถอนนิติกรรม อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24837 คน


sitemap.xml