ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 สรุปฎีกาเด่นติดดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - ป.วิ.อาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑ ถึง ๑๕๖) | สกัดฎีกาที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิอาญา]

 
 
 
 
 

หมวดหมู่ : ป.วิ.อาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑ ถึง ๑๕๖) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
หลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.มาตรา44/1
         หลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.มาตรา44/1
ไม่ระบุ
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) หรือไม่?
        สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) หรือไม่?
ไม่ระบุ
คำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(4)
        คำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(4)
ไม่ระบุ
อำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (3)
        อำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (3)
ไม่ระบุ
การขอถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้ถอนฟ้องด้วยวิธีใดแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร หรือไม่?
        การขอถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้ถอนฟ้องด้วยวิธีใดแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร หรือไม่?
ไม่ระบุ
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยา (ครั้งที่14) สมัยที่70 ปิดคอร์ส*
        กรณีความผิดเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันเกินกว่าหนึ่งท้องที่... (อ่านต่อ..)
353.94 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 ) อ.สัตยา (ครั้งที่13) สมัยที่70
        คดีความผิดต่อส่วนตัวถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด ... (อ่านต่อ..)
321.33 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 สัมมนาวิ.อาญา อ.อรรถพลฯ (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        ประเด็น ปัญหาว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ ... (ฎีกาที่ ๕๓๓๕/๒๕๖๐) ... (อ่านต่อ..)
376.09 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชาฯ (ครั้งที่6) สมัยที่70
         คดีเลิกกันมี ๔ กรณีตามที่ มาตรา ๓๗ บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ .. (อ่านต่อ..)
384.30 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชาฯ (ครั้งที่5) สมัยที่70
        สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดั่งต่อไปนี้ ... (อ่านต่อ..)
383.10 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 ) อ.สัตยา (ครั้งที่12) สมัยที่70
         ผลของคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ... (อ่านต่อ..)
284.92 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชาฯ (ครั้งที่4) สมัยที่70
        ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง ไม่ได้ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีอาญาไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาส่วนอาญา .. (อ่านต่อ..
384.97 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชาฯ (ครั้งที่3) สมัยที่70
        แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ .. (อ่านต่อ..)
290.64 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 ) อ.สัตยา (ครั้งที่11) สมัยที่70
        ถ้าคำฟ้องของพนักงานอัยการบกพร่องเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องหรือศาล ลงโทษจำเลยเบาไป โจทก์ร่วมก็ต้องรับผลของความบกพร่องนั้นด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๓/๒๕๑๓) ... (อ่านต่อ..)
293.61 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.จุลสิงห์ (ครั้งที่9) สมัยที่70
        อัยการมีข้อจำกัดในเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา ๔๓ คือ .. (อ่านต่อ..)
290.30 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.จุลสิงห์ (ครั้งที่8) สมัยที่70
        อัยการจะฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ๒๙๕ ได้หรือไม่ .. (อ่านต่อ..)
254.23 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 ) อ.สัตยา (แทน) (ครั้งที่10) สมัยที่70
        เสียหายมีอำนาจในการดำเนินคดีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๘ เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ทั้งคดีอาญาแผ่นดินที่มีผู้เสียหายและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว .. (อ่านต่อ..)
321.56 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชาฯ (ครั้งที่2) สมัยที่70
         ผู้ตกลงกระทำการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นผู้เสียหาย โดยนิตินัย ..(อ่านต่อ..)
284.87 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 สัมมนาวิ.อาญา อ.อรรถพลฯ (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
         การจับผู้ใดก็ตามต้องมี หมายจับเสมอ .. (อ่านต่อ..)
255.79 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่12 เจาะประเด็น วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.จุลสิงห์ (ครั้งที่7) สมัยที่70
        คำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องในมาตรา ๓๙ (๔) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ..(อ่านต่อ..)
254.04 Byte


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21124 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)