LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]ฎีกาใหม่ ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ | สกัดหลัก-คำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาวที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ล่าสุด
ย้อนกลับสู่หน้า >> เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิ.อาญา >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)ชื่อข้อมูล: ฎีกาใหม่ ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) กลุ่มที่ 10, 12 ,14 ,16 ,17, 18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 


กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายวิ.อาญา และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)

รายละเอียดเบื้องต้น

ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ 

อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง

 

กรณี “ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน”

        กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ คำว่า “ความผิดหลายเรื่อง” หมายถึง ความผิดนั้นเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระนั่นเอง โดยหลักก็ย่อมต่างแยกสอบสวนแยกฟ้องร้องต่างศาลกันไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ ของความผิดในแต่ละกรรม ส่วนคำว่า “ฐาน” ใน ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หมายถึง “เรื่อง” หรือ “กรรม” ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ ตอนต้น

 

ตัวอย่างประเด็น กรณี ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๑)

        นายดำมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดท้องที่เขตศาลจังหวัดนครราชสีมา และนายดำได้นําอาวุธปืนดังกล่าวไปปล้นทรัพย์ในเขตศาลจังหวัดปากพนัง ถือว่า ความผิดฐานปล้นทรัพย์กับความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๑) (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๐/๒๕๐๐)

 

ตัวอย่างประเด็น กรณี ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๒)

        นายดำเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงเป็นจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ให้สัมภาษณ์ต่อ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยถ้อยคำซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทนายดำและฟ้องนายขาวเป็นจำเลยที่ ๒ ในฐานะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซึ่งได้ลงข้อความที่นายแดงให้สัมภาษณ์ ดังกล่าวอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติการพิมพ์ เช่นนี้ ถือว่า

 

        ประเด็นที่ ๑ นายดำเป็นโจทก์ฟ้องนายขาวเป็นจำเลยในความผิดฐาน หมิ่นประมาทด้วยจึงเป็นความผิดเกี่ยวพันกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๒) แม้ว่า นายแดงจะให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพมหานคร แต่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นได้ ออกวางจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรซึ่งรวมทั้งจังหวัดปทุมธานี อันถือว่าความผิดได้ เกิดในจังหวัดปทุมธานีด้วย นายดำจึงเป็นโจทก์จึงฟ้องนายดำจำเลยที่ ๑ และนายขาว จำเลยที่ ๒ ต่อ ศาลจังหวัดปทุมธานีได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ ศาลจังหวัดปทุมธานีมีอำนาจพิจารณาคดีนี้ได้

 

        ประเด็นที่ ๒ แม้ต่อมานายดำโจทก์จะถอนฟ้องนายขาวจำเลยที่ ๒ ก็หามีผลทำให้ศาลจังหวัดปทุมธานีไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปไม่ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๑๘/๒๕๓๘)

 

ตัวอย่างประเด็น กรณี ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๓)

        นายดำผู้ต้องหาความผิดฐานฆ่าคนตาย (นายดำกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘) หลบหนีเจ้าพนักงานตำตรวจ นายแดงบิดาของนายดำไม่ต้องการให้ นายดำถูกจับ นายแดงจึงให้ที่หลบซ่อนแก่นายดำ (นายแดงกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๘๙) เช่นนี้ แม้ความผิดที่นายดำกับนายแดงกระทำนั้นจะเกิดขึ้นกันคนละเขตศาล ก็ถือว่าเป็นกรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๓) ซึ่งการจะฟ้องศาลใดต้องพิจารณา ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคท้าย แล้วแต่กรณี

 

        สำหรับเกณฑ์ การพิจารณาว่าจะฟ้องต่อศาลใดนั้น แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

        กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ วรรคสอง ได้แก่ ศาลซึ่งฐานความผิดสูงกว่าอยู่ในเขตอำนาจ โดยจะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทุกคน ต่อศาลดังกล่าวนี้ได้

        กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ วรรคท้าย คือ กรณีความผิดที่มีอัตราโทษ อย่างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอำนาจชำระได้แก่ ศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดใน ความผิดเกี่ยวพันกันไว้ก่อน

        ตัวอย่าง ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน (ป.อ. มาตรา ๓๓๕ (๑) กับความผิดฐานรับของโจร (ป.อ. มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก) ซึ่งเกิดต่างท้องที่กัน แต่ทรัพย์ที่ถูกลักกับรับของโจรนั้นเป็นทรัพย์ชิ้นเดียวกัน

        ประเด็นแรก ถือว่าเป็นกรณีความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกัน โดยมีผู้กระทำ ความผิดหลายคนมีทั้งที่เป็นตัวการลักทรัพย์ ผู้สมรู้และรับของโจรตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ (๑)

        ประเด็นที่สอง เมื่อความผิดฐานลักทรัพย์เวลากลางคืนมีอัตราโทษสูงกว่า ความผิดฐานรับของโจร ดังนี้ ศาลที่พิจารณาพิพากษาความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็ย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานรับของโจรได้ ตาม ปวิ.อ. มาตรา ๒๔ วรรคสอง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๕/๒๕๕๐)

 

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๔/๒๕๖๒ (เนติฯ ตอนที่ ๗ หน้า ๑๖๖๗) วินิจฉัยว่า ก่อนจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายซึ่งเป็นท้องที่ พบการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนจึงมีการขยายผลสืบสวนและมีการวางแผนให้ พันตำรวจตรี อ. อำพรางตัวเป็นเด็กท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่ขนกระสอบข้าวและกระสอบปุ๋ย บรรจุเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจังหวัดเชียงรายไปส่งให้จำเลยที่ ๒ ในสถานีบริการ น้ำมันเอสโซ่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ได้นัดหมายกันไว้กับผู้ที่ โทรศัพท์ติดต่อกับสายลับว่าจะมารับเมทแอมเฟตามีน เจ้าพนักงานตำรวจจึงติดตามไป จนกระทั่งสามารถจับกุมจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลาง กรณีจึงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องเกี่ยวพันกันทั้งในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายซึ่งเป็นท้องที่ที่พบเมทแอมเฟตามีนของกลางและสถานี ตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นท้องที่ที่จับกุมจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๒ ได้ พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย จึงมีอำนาจสอบสวนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙ (๓) ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ การสอบสวนย่อมเป็นไปโดยชอบ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๐ ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ และเมื่อความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกัน ความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน กับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องมีอัตราโทษ อย่างสูงเสมอกัน ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่รับฟ้องความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน ย่อมมีอำนาจพิจารณาคดีได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสาม ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้นต้น

 

อ้างอิง สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพลฯ เนติ สมัยที่73


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 865 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1.สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 4, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 2,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
2. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
3. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
4. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
5. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
6. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 23 มกราคม 2565)