ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลายชื่อไฟล์ : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายล้มละลาย ข้อ2 ปี 2541
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลาย
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

  

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2541

วิชากฎหมายล้มละลาย (สนามใหญ่)

 

 ข้อ 2.
           เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 นายสมชายเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญา เงินกู้จากธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมศักดิ์ เป็นผู้ค้ำประกันและต้องชำระหนี้เงินกู้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2541 นายสมชายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และนายสมชายได้ทำการขอประนอมหนี้ก่อน ล้มละลายในวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ซึ่งที่ประชมเจ้าหนีได้มีมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ของนายสมชาย และศาลมีคำสั่งเห็นชอบ
           ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในวันที่ 5 มกราคม 2542 นายสมศักดิ์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากเป็นผู้มีหนี้ลนล้นพ้นตัว ธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าหนี้ของนายสมชาย ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีของนายสมศักดิ์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน ฐานะนายสมศักดิ์ เป็นผู้ค้ำประกันหนี้นายสมชายในวันที่ 15 มกราคม 2542 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิเสธคำขอรับชำระหนี้ของธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่า นายสมชายยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้ว ทำให้นายสมศักดิ์ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด จึงไม่มีหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่นายสมศักดิ์ต้อง
 ชำระ เพราะนายสมชายยังไม่ผิดนัดชำระหนี้
           ดังนี้ ท่านเห็นว่าข้ออ้างของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นฟังไม่ขึ้น หรือไม่ เพราะเหตุใด


ธงคำตอบ
           ข้ออ้างของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 59 แม้หนี้ของนายสมชายจะระงับไปแล้วด้วย การประนอมหนี้ หาทำให้ผู้ค้ำประกันของนายสมชาย คือนายสมศักดิ์ หลุดพ้นจากความรับผิด
 ต่อเจ้าหนี้ของนายสมชาย และหนี้ตามสัญญาค้ำประกันของนายสมศักดิ์ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระในขณะนั้น เพราะนายสมชายยังไม่ผิดนัดก็ตาม ธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน) ก็ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ตามมูลหนี้สัญญาค้ำประกันในคดีล้มละลายภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27, 91 และ 94 เมื่อธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรับคำขอรับชำระหนี้ของธนาคารนครไทย จำกัด (มหาชน)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง

 


ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายล้มละลาย ข้อ2 ปี 2541 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลาย ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml