ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯชื่อไฟล์ : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ข้อ8 ปี 2541
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2541

วิชา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (สนามใหญ่)

 

ข้อ 8.
           ในคดีอาญาระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดโจทก์นายจอห์นจำเลย ข้อหามียาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายจอห์น จำเลย โดยนายแดงผู้ประกันได้วางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 60,000 บาท และทำสัญญาประกันไว้ต่อศาล ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกนายจอห์น 1 เดือน คดีถึงที่สุด หลังจากนั้นสองเดือน นายแดงมาร้องขอหลักประกันคืน แต่เจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นรายงานว่า น่าเชื่อว่าเงินสดที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นของนายจอห์น จำเลย ศาลชั้นต้น สั่งให้นายแดงนำตัวนายจอห์น จำเลยมาสอบสวนถาม แต่นายแดงไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาล
 ได้ เพราะเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียแล้ว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า กรณียังไม่แน่ชัดว่าเงินหลักประกันเป็นของนายแดงหรือของจำเลย ให้ยกคำร้องของนายแดง นายแดง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนหลักประกันให้แก่นายแดง
           ดังนี้ พนักงานอัยการจะยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์เพื่อให้ยกคำร้องของนายแดง ตามคำสั่งศาลชั้นต้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด


ธงคำตอบ
           พนักงานอัยการจะฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ได้ เพราะ อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับสัญญาประกันนั้นมีเฉพาะกรณีผิดสัญญาประกัน ตามมาตรา 11 (8)  (ปัจจุบัน มาตรา 14 (8)) แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 เมื่อความรับผิดชอบตามสัญญาประกันของนายแดงสิ้นสุดลง อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับ ให้เป็นไปตามสัญญาประกันย่อมสิ้นสุดลงด้วย


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง

 


ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ข้อ8 ปี 2541 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml