LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา


ชื่อข้อมูล : เจาะประเด็น ธงคําตอบ ข้อ 4 วิชา กฎหมายอาญา (อัยการผู้ช่วย สอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

เจาะประเด็นขั้นเทพ ที่ใช้ออกสอบ

 

 “ผู้ถูกใช้” กระทำความผิด “เบากว่า” ความผิดที่ใช้

        ตัวอย่าง ข้อเท็จจริงเหมือนตัวอย่างแรก แต่เปลี่ยนเป็นว่า ในวันที่ ๒ แทนที่ดําจะไปยิงขาว ดํากลับไปชกขาวตาบวม อีกสิบวันต่อมา “ตาบอด” (อันตรายสาหัส)

        ประเด็น คือ

        (ก) นายแดงต้องรับผิดในการที่นายดําทำร้ายร่างกายนายขาวรับอันตราย สาหัสหรือไม่

        คําตอบ นายแดงต้องรับผิด เพราะแม้ใช้ให้ไปฆ่า แต่ผู้ถูกใช้ไปทำร้ายรับ อันตรายสาหัสก็ถือว่า อยู่ภายในขอบเขตของการใช้ (เพราะ การ “ฆ่า” ย่อมรวม การ “ทำร้ายร่างกาย” อยู่ด้วยในตัว)

        ดังนั้น นายแดงต้องรับผิดเช่นเดียวกับนายดํา กล่าวคือ รับผิดตามมาตรา ๒๙๘ ในฐานะเป็น “ผู้ใช้” ตามมาตรา ๘๔ (ตามหลักที่ว่า “ผู้ถูกใช้กระทำความผิด ผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ” ในความผิดนั้น)

         โทษที่นายแดงได้รับในวันที่ ๑ กล่าวคือ โทษหนึ่งในสาม (ของโทษ ตามมาตรา ๒๘๙ อนุมาตรา (๔) โทษหนึ่งในสามนี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่

        คําตอบ การที่นายแดงต้องรับโทษตามมาตรา ๒๙๘ ในวันที่ ๒ นั้น โทษ ตามมาตรา ๒๙๘ (จำคุกขั้นสูง ๑๐ ปี) “เบา” กว่า โทษหนึ่งในสามของโทษตามมาตรา ๒๘๙ (๔) (จำคุก ๒๕ ปี) เมื่อโทษ “๑๐ ปี” เบากว่าโทษ “๒๕ ปี” โทษ “๒๕ ปี จึงจะเกลื่อนกลืนไปกับโทษที่เบากว่าคือ “๑๐ ปี” ไม่ได้ ตามหลักที่ว่า “สิ่งที่หนักกว่าจะเกลื่อนกลืนไปกับสิ่งที่เบากว่าไม่ได้”

        ดังนั้น กรณีตามตัวอย่างที่ ๒ นี้ นายแดงจึงต้องรับโทษหนึ่งในสามของโทษ ตามมาตรา ๒๘๙ (๔) (จำคุก ๒๕ ปี) บทหนึ่ง และรับโทษตาม มาตรา ๒๙๘ (จำคุก ๑๐ ปี) อีกบทหนึ่ง จึงเป็นกรณี “กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท” ลงโทษ “บทหนัก” ตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ ซึ่ง “บทหนัก”

         ในที่นี้ คือ โทษหนึ่งในสาม ของโทษตามมาตรา ๒๘๙ (๔) กล่าวคือ จำคุก ๒๕ ปี

        หมายเหตุ ประเด็นนี้เป็นธงคําตอบของข้อสอบข้อ ๔ วิชากฎหมายอาญาในการสอบอัยการผู้ช่วย สอบวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


อ้างอิง : กฏหมายอาญา มาตร 59-106 (อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่74

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 53 ครั้ง

 

เจาะประเด็น ธงคําตอบ ข้อ 4 วิชา กฎหมายอาญา (อัยการผู้ช่วย สอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2556) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com