ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ5 วิแพ่ง ภาค1 บททั่วไป (มาตรา 1-83 อัฏฐ)ชื่อไฟล์ : มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 5 วิแพ่ง (มาตรา 42)
หมวด : ข้อ5 วิแพ่ง ภาค1 บททั่วไป (มาตรา 1-83 อัฏฐ)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

       มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 5 วิแพ่ง

 

         มาตรา ๔๒ (วรรคหนึ่ง ออกสอบ ข้อ ๕ ปี ๒๕๕๕ ,๒๕๕๙ , ววรคหนึ่ง ๒๕๖๑) ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้ จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียว คำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ

        ถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ

 

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

       คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๑๕/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒ วรรคสอง มิใช่เป็นบทบังคับศาลให้ต้องจําหน่ายคดีเสมอไป และ ตราบใดที่ศาลยังมิได้สั่งจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็มี สิทธิขอให้เรียกบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความ มรณะได้ แม้จะพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีแล้วก็ตาม

 

       คำสั่งคำร้องที่ ๒๑๐๒/๒๕๑๗ โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ฟ้องขอให้ถอดถอนจําเลยจากการเป็นผู้พิทักษ์โจทก์ คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ตัวโจทก์ตาย น้องของโจทก์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่านเรื่องถอดถอนผู้พิทักษ์ไม่เป็นคดีที่ทายาทจะรับมรดกความของคู่ความที่ถึงแก่ความตายได้เมื่อโจทก์ซึ่งอยู่ในความพิทักษ์ถึงแก่ความตาย ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาฎีกา ของจําเลยต่อไป ให้จําหน่ายคดี

 

        คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ท.๑๘๑๐/๒๕๕๔ คดีขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ไม่ใช่คดีที่ทายาทของผู้คัดค้านจะเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้คัดค้านผู้มรณะได้ ให้ยกคำร้อง

 

 กรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย

        คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ท.๑๙๕/๒๕๕๔ จําเลยที่ ๑ ถูกฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. เมื่อจําเลยที่ ๑ ถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ของจําเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลงเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดก หาได้ตกทอดไปยังทายาทไม่ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรของจําเลยที่ ๑ จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนจําเลยที่ ๑ เพื่อดำเนินคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. มิได้

        จําเลยที่ ๖ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจําเลยที่ ๔ โดยไม่ปรากฎ ทายาทอื่น และจําเลยที่ ๔ ถึงแก่ความตาย ประกอบกับไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงอนุญาต ให้จําเลยที่ 5 เป็นคู่ความแทนจําเลยที่ ๔ ผู้มรณะได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง

 


มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 5 วิแพ่ง (มาตรา 42) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ5 วิแพ่ง ภาค1 บททั่วไป (มาตรา 1-83 อัฏฐ) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว
(ป.แพ่ง) และ
กฎหมายพิเศษ...

คำพิพากษาฎีกาที่ 73/2563 >> รายละเอียด... 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24739 คน


sitemap.xml