ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 2 วิ.อาญาชื่อไฟล์ : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย วิ.อาญา ข้อ6 ปี 2548
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 2 วิ.อาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

    

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2548

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สนามใหญ่)
 วันที่ 12 ธันวาคม 2548

 

ข้อ 6 
           โจทก์ฟ้องจำเลยฐานมีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษจำเลยและริบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย แต่ไม่ริบอาวุธปืนของกลาง เพราะยังไม่สมควรจะริบ ส่วนวัตถุระเบิดศาลไม่ได้มีคำสั่งไว้แต่อย่างใด โจทก์ไม่อุทธรณ์ แต่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจำเลยตาม ศาลชั้นต้น แต่อาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกลางนั้นให้ริบเสีย โจทก์ไม่ฎีกา แต่จำเลยฎีกาขอให้ลดโทษและขอไม่ให้ริบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกลาง เพราะคดีนี้โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ริบ และการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาริบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกลางเป็นการเพิ่มโทษจำเลย ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลยและริบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของ
 กลาง ยืนตามศาลอุทธรณ์
           ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่ให้ริบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกลางชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด
           
 ธงคำตอบ
           ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไม่ริบอาวุธปืนของกลาง เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยในเรื่องของกลางส่วนนี้แล้ว เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์ถือว่าเป็นอันยุติ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาย่อมไม่อาจจะวินิจฉัยได้อีก เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 บทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ดังนั้น แม้จำเลยฎีกาและศาลฎีกาเห็นควรริบ ศาลฎีกาก็ไม่อาจมีคำพิพากษาในเรื่องของกลางได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ให้ริบอาวุธปืนของกลางจึงไม่ชอบ
           ส่วนวัตถุระเบิดของกลางนั้น ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยถึง ถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องของกลางส่วนนี้ไว้ จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (9) และการริบของกลางหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีผู้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจยกขึ้นเองได้ แม้จะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตาม ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนำมาใช้บังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ริบวัตถุระเบิดของกลางจึงเป็นการชอบ เมื่อมีการฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาเห็นสมควรริบก็มีคำพิพากษาให้ริบได้ ไม่เป็นการเพิ่มโทษจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาให้ริบวัตถุระเบิดของกลางจึงชอบแล้ว


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง

 


ข้อสอบอัยการผู้ช่วย วิ.อาญา ข้อ6 ปี 2548 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 2 วิ.อาญา ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml