ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ อาญา ภาค1 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 8 กฎหมายแรงงาน

ชื่อไฟล์ : ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2
หมวด : ข้อที่ 8 กฎหมายแรงงาน
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 1,3,4,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 764.40 Byte
   
 


รายละเอียด

กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2
---------------------------------------------------------------------
สกัดหลักกฎหมาย สรุป เจาะประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ* คำบรรยายเนติฯ ภาค 1 สมัยที่70
ข้อ8. กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ)  อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ  ครั้งที่ 2
วัน พุธ ที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สัปดาห์ที่2

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็น เน้นมาตรา ฎีกาเด่น จากการบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรจำ)

 

รายละเอียดพอสังเขป :-
- ทยอยอัพเดท  ... ถอดคำบรรยายฯ ภาคปกติ ครบทุกคาบ ทุกวิชา พร้อมเก็งก่อนสอบ ท่องพร้อมสอบ รายข้อ*
- สำหรับทบทวนคำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็น Update! จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำบรรยาย จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- เจาะประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำ ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมออกสอบ*
- แนะนำ ติดตามคำบรรยาย อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ ได้รับการคัดเลือกในการออกข้อสอบ***

 

สกัดหลัก - เจาะวลีสำคัญ 

      ***หากนายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย กฎหมาย ลูกจ้างละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายเป็นอาจิณ ลูกจ้างละทิ้งการงานไปเสีย ลูกจ้างกระทำผิดอย่างร้ายแรง หรือลูกจ้างทำประการอื่น อันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้เช่นกัน

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๑๖๑/๒๕๕๑ การเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้น นายจ้าง หรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติ การเลิกสัญญาจ้างแรงงานจึงมีผลในวันที่ลูกจ้างแจ้งไว้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕) หลังจากลูกจ้างแสดงเจตนาลาออกต่อนายจ้างแล้ว ก็ไม่อาจถอนเจตนานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคสอง สัญญาจ้างแรงงานย่อมจะมีผลสิ้นสุดในวันดังกล่าว แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงาน ก่อนวันดังกล่าวตามที่นายจ้างประสงค์โดยลูกจ้างไม่มีความผิดก็มีผลทำให้ลูกจ้าง เสียหายเพียงเท่าที่ไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างลาออกเท่านั้น มิใช่เป็นการเลิกจ้าง

 

 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ (ครบทุกคาบ) ท่องพร้อมสอบ

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ* กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 70 24 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่1


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 568 ครั้ง

 


 
 
 
 
 

 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 147 (เยี่ยมชม / ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง)
 
 
 
 
ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต อาญา ภาค1 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2 , แนวข้อสอบ ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2 , เอกสาร ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายแรงงาน (ภาคปกติ) อ.เกษมสันต์ฯ สมัยที่ 1/70 31 พ.ค 60 สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่2 อัพเดท

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
6. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 22 เมษายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20865 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา