กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ แพ่ง ภาค1 รายข้อ 1-10 >> บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่งชื่อไฟล์ : เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่10 (เอกสาร PDF)
หมวด : บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่ง
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2,3,5,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 362.87 Byte
หมายเหตุ :- มีบันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ* ฯลฯ จำนวน 0 ประเด็น
 
รายละเอียดเบื้องต้น

คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่10 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)
---------------------------------------------------------------------


 รายละเอียดพอสังเขป :-

- สำหรับทบทวน คำถาม-ตอบ แนวข้อสอบ คำบรรยายเนติบัณฑิต จากรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต 1/72
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำถาม ฎีกาเด่น* จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- สรุปประเด็นถามตอบจากคำบรรยายเนติฯ คำพิพากษาฎีกาที่น่าใจ (ติดดาว) 
- บางสมัย ข้อสอบ มีการนำ ฎีกาบทบรรณาธิการเนติฯ มาออกเป็นข้อสอบ หรือเทียบเคียงตามแนวฎีกา
 


      คำถาม เจ้าของที่ดินต่างโต้เถียงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่พิพาทกันอยู่ จะเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. ตาม ๓๖๒ หรือไม่?
        เจ้าของที่ดินภารยทรัพย์ ก่อสร้างกำแพง โรงจอดรถยนต์และบันไดคอนกรีต ในทางภาระจำยอม จะถือเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของที่ดิน สามยทรัพย์โดยปกสุข อันจะเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา ๓๖๒ หรือไม่?
        คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
       คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๐๖/๒๕๖๑ โจทก์อ้างว่าแนวเขตระหว่างที่ดินของโจทก์กับจำเลยที่ ๑ คือ แนวต้นยูคาลิปตัส จำเลยที่ ๑ โต้แย้งว่าแนวเขตของโจทก์กับจำเลยที่ ๑ คือ หลักหมุดใหม่ เมื่อโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ยังคงโต้เถียงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกันอยู่เช่นนี้ กรณีจึงเป็นเรื่องทางแพ่ง การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่มีมูลความผิดฐานบุกรุกที่ดินอันตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ เพียงแต่ทำให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้น การใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์นั้นเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ จำเลยที่ ๑ ยังมีสิทธิในทางภาระจำยอม อันเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๑ เช่นเดิม เพียงแต่มาตรา ๑๓๙๐ ห้ามเจ้าของ ภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดลงไปหรือเสื่อมความสะดวก การใช้สิทธิเหนือที่ดินส่วนที่เป็นทางภาระจำยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของจำเลยที่ ๑ แม้หากจำเลยทั้งสองก่อสร้างกำแพงโรงจอดรถยนต์ และบันไดคอนกรีต อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกก็เป็นการกระทำลงบนที่ดินของจำเลยที่ ๑ เอง หาใช่เป็นการเข้าไปกระทำในที่ดินของโจทก์ไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่มีมูลความผิดฐานบุกรุกเช่นกัน


 


คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72  (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)  

บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่1 (เน้นประเด็นสำคัญ)

บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่2 (เน้นประเด็นสำคัญ)

บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่3 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)

คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่4 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)

เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่5 (เอกสาร PDF)

เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่6 (เอกสาร PDF)

เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่7 (เอกสาร PDF)

เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่8 (เอกสาร PDF)
 - เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่9 (เอกสาร PDF)
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนาม จากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่10 (เอกสาร PDF) | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม แพ่ง) ภาค 1 บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่ง อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23755 คน