ถอดเทป+เน้นประเด็น ที่น่าออกสอบ* วิชา ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย อ.ถวัลย์ฯ ครั้งที่1 สมัยที่72 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายชื่อไฟล์ : ถอดเทป+เน้นประเด็น ที่น่าออกสอบ* วิชา ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย อ.ถวัลย์ฯ ครั้งที่1 สมัยที่72
หมวด : ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 446.00 Byte
   
 
รายละเอียด

ถอดเทป+เน้นประเด็น ที่น่าออกสอบ* ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย  ครั้งที่1 สมัยที่72
---------------------------------------------------------------------
ถอดเทปคำบรรยายเนติ เน้นประเด็น ท่องพร้อมสอบ ภาค 2 สมัยที่ 72
วิชา ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย (ภาคปกติ)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (อ.ถวัลย์ รุยาพร) ครั้งที่1

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็นคำบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  ทยอยอัพเดท... สรุปทบทวนก่อนเรียนเนติบัณฑิต กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทันก่อนสอบ*
-  สำหรับทบทวนคำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็นหลักกฎหมาย ฎีกาใหม่ Update! 
-   ถอดเทปภาคค่ำ/ภาคทบทวน เป็นส่วนเสริม สกัดหลักประเด็นสำคัญ ทุกประเด็นที่อาจารย์เน้นย้ำ ประเด็นที่น่าออกสอบเป็นพิเศษ เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ* (ภาคปกติ ครบทุกคาบ/ทุกวิชา เน้นออกสอบ*)

 

ตัวอย่างพินัยกรรม

ทำที่ เลขที่ ๑ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

     ข้าพเจ้า นางพอเพียง ร่ำรวย อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

     ขอทำพินัยกรรมไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปแล้วให้บรรดาทรัพย์สินของ ข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๑ เลขที่ดิน ๒๒๒ หน้า สำรวจ ๑๐๐ ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างคือ บ้านสองชั้น บ้านเลขที่ ๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ ตกแก่ นางสาวอิ่มใจ ร่ำรวย, นายทำกิน ร่ำรวย และเด็กชายพากเพียร ร่ำรวย

     ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ นายชื่นชอบ ความยุติธรรม เป็นผู้จัดการมรดก ของข้าพเจ้าเพื่อจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้า

     เพื่อเป็นหลักฐานพินัยกรรมฉบับนี้ได้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับข้าพเจ้าและพยานได้อยู่พร้อมกัน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานพร้อมกันและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าโดยพร้อมกันขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้

 

ลงชื่อ .......................ผู้ทำพินัยกรรม

                                                                      (นางพอเพียง ร่ำรวย) 

     ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ขอรับรองว่า นางพอเพียง ร่ำรวย  ได้ทำพินัยกรรมต่อหน้าข้าพเจ้าและขอรับรองว่านางพอเพียง ร่ำรวย เป็นผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อ เป็นพยานไว้ในพินัยกรรมพร้อมกัน

ลงชื่อ .......................พยาน            ลงชื่อ .......................พยาน

(.................................)          (.................................)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24261 คน