คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (ป.วิ.อ.มาตรา 52 ถึง 119 ทวิ)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ6. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ
หมวด : ข้อที่ 6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (ป.วิ.อ.มาตรา 52 ถึง 119 ทวิ)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 
 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การว่าความและถามพยาน
 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

---------------------------------

ข้อ 6
           บ่ายวันหนึ่ง ร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงได้ร่วมกันจับกุมนายเอ และนายปี ในข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน นายเอและนายปีให้การว่า ได้รับเมทแอมเฟตามีนมาจาก นายซีซึ่งเช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมสุขใจ ห้องพักเลขที่ 12 หลังจากประสานกับผู้ดูแลโรงแรมจนเป็น ที่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากนายเอและนายบีถูกต้องแล้วว่านายซีมาพักอยู่จริงโดยอยู่กับนางฟ้า จึง พากัน
 ไปที่โรงแรมดังกล่าว ขณะไปถึงเป็นเวลากลางคืน ร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงเข้าตรวจค้นห้องพักของนายซีพบเมทแอมเฟตามีน 3 เม็ด ที่ตัวนายซี และพบเมทแอมเฟตามีน 100 เม็ด ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งนางฟ้ายอมรับว่าเป็นของตน ร้อยตํารวจโทมั่นและ ร้อยตํารวจตรี คงจึงจับกุมนายซีและนางฟ้าโดยไม่มีหมายค้นและหมายจับเพื่อดําเนินคดีแก่บุคคล ทั้งสองต่อไป
           ให้วินิจฉัยว่า การค้นและการจับของร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงชอบด้วย กฎหมายหรือไม่


 ธงคําตอบ
           ร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงไปตรวจค้นห้องพักเลขที่ 12 ของนายชีที่โรงแรมสุขใจ เพราะมีพยานหลักฐานตามสมควรให้เชื่อได้ว่าจะพบเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้เป็น ความผิด และที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมซึ่งเป็นที่พักชั่วคราว หากเนิ่นช้าไปกว่าจะได้หมายค้นนายชี และนางฟ้าอาจนําเมทแอมเฟตามีนออกไปจากโรงแรมเมื่อใดก็ได้ เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
 ร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตํารวจย่อมมีอํานาจเข้าไปค้นในห้องพัก ซึ่งเป็นที่รโหฐานในเวลากลางคืนได้โดยไม่จําเป็นต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) และมาตรา 96 (2) เมื่อร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคง ตรวจค้นห้องพักของนายซี พบเมทแอมเฟตามีน 3 เม็ด ที่ตัวนายซี และพบเมทแอมเฟตามีน 900 เม็ด ซึ่งนางฟ้ายอมรับว่าเป็นของตน อันเป็นการพบการกระทําความผิดซึ่งหน้า ร้อยตํารวจ โทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงซึ่งเป็นเจ้พนักงาน จึงมีอํานาจจับนายซีและนางฟ้าได้ตามอํานาจหน้าที่ โดยไม่ต้องมีหมายจับตามมาตรา 78 (1) ประกอบมาตรา 80 (คําพิพากษาฎีกาที่ 4316/ 2560) ดังนั้น การค้นและจับของร้อยตํารวจโทมั่นและร้อยตํารวจตรีคงจึงชอบด้วยกฎหมาย


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน