คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 8 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา (ป.วิ.อ.มาตรา 226-244)ชื่อไฟล์ : คำถาม-ธงคำตอบ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปี 2561 ข้อ8. วิอาญา สิทธิมนุษยชน พยานหลักฐาน ว่าความฯ
หมวด : ข้อที่ 8 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา (ป.วิ.อ.มาตรา 226-244)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 
 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การว่าความและถามพยาน
 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 คำถาม 10 ข้อ ให้เวลาตอบ 4 ชั่วโมง (14.00 น. ถึง 18.00 น.)
 ให้ยกเหตุผลประกอบคำตอบด้วย

--------------------------

  ข้อ 8
           นางเอฟนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกนายหนึ่งข่มขืนกระทําชําเรา ขอให้จับกุมตัวนายหนึ่งมาดําเนินคดี แต่ยังตามจับนายหนึ่งไม่ได้ ขณะนั้น นางเอฟจะต้องเดินทางกลับประเทศตน หากพนักงานสอบสวนประสงค์จะให้มีการสืบนางเอฟ เป็นพยานต่อศาลไว้ก่อนฟ้อง จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่โดยวิธีใด
           หากมีการสืบพยานนางเอฟต่อศาลไว้ก่อนฟ้อง ต่อมาเมื่อนายหนึ่งถูกจับและถูกฟ้องแล้วนายหนึ่งให้การว่า นางเอฟยินยอมให้ตนกระทําชําเรา พนักงานอัยการโจทก์นําสืบแพทย์เป็นพยาน แพทย์เบิกความยืนยันว่าเป็นผู้ตรวจร่างกายนางเอฟและทํารายงานการตรวจร่างกายส่งให้พนักงานสอบสวนตรงตามรายงานที่พนักงานอัยการให้ดูและส่งเป็นพยานเอกสารต่อศาล แต่ไม่สามารถนําตัวนางเอฟมาเบิกความที่ศาลได้ ดังนี้ ศาลจะรับฟังบันทึกคําเบิกความของนางเอฟที่เบิกความไว้ก่อนฟ้องเป็นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก็ได้หรือไม่ เพียงใด


 ธงคําตอบ
           เมื่อนางเอฟนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งถูกนายหนึ่งข่มขืนกระทําชําเราเป็นพยานบุคคลที่จะต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรกลับประเทศตน กรณีมีเหตุจําเป็นที่จะขอสืบนางเอฟ เป็นพยานไว้ก่อนฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ วรรคหนึ่ง แต่พนักงานสอบสวนไม่มีอํานาจร้องขอต่อศาลโดยตรง ต้องยื่นคําร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อ
 ร้องขอให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้น ซึ่งศาลอนุญาตให้ได้โดยไม่จําต้องสืบพยานต่อหน้า ผู้ถูกกล่าวหา เพราะยังจับตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ จึงยังไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ซึ่งมาตรา 237 ทวิ วรรคหนึ่ง ตอนท้าย ให้นํา ตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลเฉพาะกรณีที่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในอํานาจควบคุมของพนักงานสอบสวน
 พนักงานอัยการ หรือศาลเท่านั้น (คําพิพากษาฎีกาที่ 2480/2547)
           ศาลรับฟังบันทึกคําเบิกความของนางเอฟเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาของศาลประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ วรรคห้า ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจําเลยในการกระทําผิดอาญา นั้น ก็ให้ รับฟังคําพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้ แต่ศาลต้องวินิจฉัยน้ำหนักพยานหลักฐาน ด้วย
 ความระมัดระวัง เพราะมิได้นําสืบนางเอฟต่อหน้าจําเลย จําเลยยังไม่มีโอกาสถามค้าน และ ยังไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลําพังเป็นยุติเพื่อลงโทษจําเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น หรือ พฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนตามมาตรา 227/1


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24275 คน