(เก็บตก) ทีเด็ดฎีกา* ข้อ9 วิชาว่าความฯ สมัยที่72 /จบการอัพเดท* โชคดีในการสอบทุกท่าน. | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายชื่อไฟล์ : (เก็บตก) ทีเด็ดฎีกา* ข้อ9 วิชาว่าความฯ สมัยที่72 /จบการอัพเดท* โชคดีในการสอบทุกท่าน.
หมวด : ข้อที่ 9 วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 
รายละเอียด

ทีเด็ดฎีกา* ข้อ9 วิชาว่าความและการถามพยาน สมัยที่ 72

---------------------------------------

อ. ถวัลย์ รุยาพร (ปิดคอร์ส*)

ทบทวนและสรุป

        ในเรื่องหนังสือบอกกล่าวทวงถาม รายละเอียดในการเขียนจะต้องประกอบด้วย สถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา เรื่องอะไร เรียนใคร อ้างถึงสิ่งที่แนบมาด้วย ย่อหน้าที่หนึ่ง จะบรรยายรายละเอียดของสัญญาที่ได้ทำขึ้น เช่น สัญญานี้ ตามที่ท่าน ได้กู้ยืมเงินมาจากนาย ก. ย่อหน้าที่สอง ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจมาจากนาย ก. จึงขอบอกกล่าวมายังท่านให้ชำระเป็นจำนวนเงินเท่าไร ภายในกี่วัน มิฉะนั้น จะดำเนินการกับท่านต่อไป ขอแสดงความนับถือ แล้วก็ลงชื่อทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ

        ในเรื่องพินัยกรรม พินัยกรรมมีผลเมื่อตาย รายละเอียดในการเขียนจะต้องมี สถานที่ทำพินัยกรรม วันที่ทำพินัยกรรม เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้วจะยกอะไรให้ ใครบ้าง จะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก ขณะทำพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์ดีทกประการ แล้วก็ลงชื่อผู้ทำพินัยกรรม ถ้าเขียนเองทั้งฉบับไม่ต้องมีพยาน แต่ถ้าเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาต้องมีพยาน ลงลายมือชื่อสองคนพร้อมกัน ข้อควรจำ คือ พยานในพินัยกรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น

        หลักเกณฑ์การทำคำร้อง เริ่มต้นด้วยคดีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนใด มีเหตุหรือ ความประสงค์อย่างไร ท่านจะให้ศาลมีคำสั่งว่าอย่างไร แล้วลงท้ายจะต้องเขียนว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เช่น คำร้องขอปิดหมาย คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในกรณีทีไม่มีเงินค่าขึ้นศาล คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเดิม คำร้องขอเลื่อนคดี คำร้องขอถอนฟ้อง คำร้องขอขยาย ระยะเวลาทั้งหลาย เป็นต้น

        หลักการเขียนคำฟ้องแพ่งเขียนอย่างไร คำขอท้ายฟ้องแพ่งเขียนอย่างไร คดีที่ไม่มีข้อพิพาทต้องทำเป็นคำร้อง เช่น คดีร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก และคดีร้องขอ แสดงกรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ ในคดีอาญาก็เช่นกัน เขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องอย่างไร เวลาใด คือกลางคืนก่อนเที่ยงหรือกลางคืนหลังเที่ยง

 

        ในเรื่องของมรรยาททนายความจะเป็นส่วนของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 240 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 กันยายน 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24388 คน


sitemap.xml