ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ชายฟ้องคดี ไม่รับเด็กเป็นบุตร อย่างไร?
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

ชายฟ้องคดี ไม่รับเด็กเป็นบุตร อย่างไร?

************* 

เด็กที่เกิดระหว่างสมรสหรือภายใน ๓๑๐ วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง เด็กที่เกิดจากการสมรสของหญิงหม้ายที่สมรสใหม่ก่อนครบกำหนด ๓๑๐ วันนับแต่วันที่ขาดจากการสมรสเดิม หรือเด็กที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ ซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีนั้น สามีซึ่งต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของเด็กดังกล่าวมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรของตนได้โดยการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร วิธีการในการฟ้องคดีนั้น มาตรา ๑๕๓๙ กำหนดไว้ ดังนี้

ก) ถ้าเด็กและมารดาเด็กยังมีชีวิตอยู่ ต้องฟ้องเด็กและมารดาเด็กเป็นจำเลยร่วมกัน

ข) ถ้ามารดาเด็กไม่มีชีวิตอยู่แล้ว จะฟ้องเด็กแต่ผู้เดียวเป็นจำเลยก็ได้

ค) ถ้าเด็กไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ให้ใช้วิธียื่นคำร้องขอให้ศาลแสดงว่าเด็กนั้นไม่เป็นบุตรของตน

ในการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรนี้หน้าที่นำสืบตกอยู่แก่ชายผู้เป็นสามีหรือ เคยเป็นสามี การนำสืบไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยเพียงพิสูจน์พอให้เกิดข้อเท็จจริงเป็นคุณแก่ตนและอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถหักล้างได้ก็ย่อมจะเพียงพอแล้วเพราะเป็นคดีแพ่งมิใช่คดีอาญา โดยชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีจะต้องพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ

ก) ตนไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาตั้งครรภ์ คือระหว่าง ๑๘๐ วัน ถึง ๓๑๐ วันก่อนเด็กเกิด

ข) ตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น เช่น พิสูจน์ว่าตน เป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ หรือหมู่เลือดของเด็กกับของชายอยู่ต่างประเภทกัน ทั้งหน้าตาของเด็กกับชายก็ไม่เหมือนกัน ปัจจุบันนี้ การตรวจพิสูจน์การเป็นบิดามารดา กับบุตรใช้วิธีการตรวจพิสูจน์ DNA ศาลเยาวชนและครอบครัวตาม พรบ.พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๖๐ มีอำนาจสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์โดยการเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ น้ำลาย หรือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของคู่ความ หรือบุคคลใด หากคู่ความไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์กฎหมายให้สันนิษฐานว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง

อย่างไรก็ตามเพียงการที่ชายผู้เป็นสามีพิสูจน์ได้ว่าภริยามีชู้ เพียงเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าตนไม่อาจเป็นบิดาของเด็กได้ สามีภริยาที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีโดยสามีมิได้เป็นโรคกามตายด้านนั้น แม้ภริยาจะมีชู้ก็ตาม บุตรที่เกิดจากภริยาต้องถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๒/๒๕๔๑ ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรเป็นครั้งที่ ๒ เป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้าม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๖/๒๕๔๗ นำสืบลอยๆ ว่าไม่ได้ร่วมประเวณีกับมารดาเด็กยังไม่พอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของเด็กได้

 

รวมคำบรรยายเนติฯ วิชา ครอบครัว (อ.ประสพสุข บุญเดช) สมัยที่68 เล่มที่11 

ชายฟ้องคดี ไม่รับเด็กเป็นบุตร อย่างไร? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1088 ครั้ง
ลงวันที่ 19/08/2015 18:59:38

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)