ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : การต่อสู้คดี เรื่อง ผู้ทรงเช็ค ในคำให้การ อย่างไร ไม่ให้พลาด?
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

การต่อสู้คดี เรื่อง ผู้ทรงเช็ค ในคำให้การ อย่างไร ไม่ให้พลาด?

**************

ในเรื่องของผู้ทรงนี้ยังอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ ซึ่งบัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตน บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้รับตั๋วเงินมาโดยไม่สุจริต เช่น ไปปล้น ไปลักขโมย ไปยักยอก ฉ้อโกงหรือเก็บตกมา หรือได้มาโดยรู้ว่าไม่มีมูลหนี้ เหล่านี้จะใช้สิทธิไล่เบี้ยในฐานะผู้ทรงไม่ได้ ถ้าใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแล้วก็ถือว่าไม่เป็นผู้ทรง

ในเรื่องของความสุจริตเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งในวิธีพิจารณาความแพ่งนั่นต้องให้การต่อสู้ไว้ด้วยว่า ไม่สุจริตอย่างไร เพราะถ้าไม่ให้การเช่นนั่นก็ถือว่าไม่มีประเด็นที่จะนำสืบตามคำให้การ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๓/๒๕๓๑)

การต่อสู้คดี เรื่อง ผู้ทรงเช็ค ในคำให้การ อย่างไร ไม่ให้พลาด? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1029 ครั้ง
ลงวันที่ 21/08/2015 13:49:00

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21403 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)