ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : การต่อสู้ว่า (ตั๋วเงิน) มีการคบคิดกันฉ้อฉล จะสู้คดีอย่างไร?
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

การต่อสู้ว่า (ตั๋วเงิน) มีการคบคิดกันฉ้อฉล จะสู้คดีอย่างไร?

***************

 

การต่อสู้ว่ามีการคบคิดกันฉ้อฉล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง จำเลยต้องให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ เพราะว่าเมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วเงิน จำเลยเป็นลูกหนี้แห่งตั๋วเงิน ปกติจำเลยต้องรับผิดตามตั๋วเงินนั้น ตามมาตรา ๙๐๐ เมื่อจำเลยอ้างตนเองว่าไม่ต้องรับผิดเพราะโจทก์ได้ตั๋วมาโดยคบคิดกันฉ้อฉล เมื่ออ้างว่าอย่างนี้ ก็ต้องให้การว่าโจทก์รับโอนตั๋วเงินมาโดยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างไร ถ้าไม่ให้การถึงการคบคิดกันฉ้อฉลหรือว่าให้การถึงแต่ไม่ชัดแจ้ง ผลก็คือไม่มีประเด็นในเรื่องคบคิดกันฉ้อฉล ในเมื่อไม่มีประเด็นในเรื่องของการคบคิดกันฉ้อฉล ศาลย่อมงดสืบพยานและตัดสินใจให้โจทก์ชนะคดีไปได้เลย

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๒/๒๕๓๘ จำเลยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุชื่อโจทก์และ ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออกถือได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทโดยมีเจตนาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เท่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๐๔ จำเลยให้การว่า โจทก์และบุคคลอื่นได้โอนเช็คโดยการสมคบกันฉ้อฉลจำเลยก็ไม่ปรากฏว่า สมคบกันฉ้อฉลอย่างไร หรือหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาท แห่งคดี การที่ศาลงดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจึงชอบแล้ว

 

โดยสรุปแล้วคดีนี้จำเลยแพ้เพราะว่าคำให้การที่ไม่ชัดแจ้ง เป็นเรื่องของวิธีพิจารณา ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายสารบัญญัติแต่อย่างใด  ถ้าดูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง จะเห็นว่าบัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้จำเลย แสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บาง ส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ดังนั้นการจะต่อสู้ต้องให้การไว้โดยชัดเจน เช่นเดียวกับคำฟ้อง ต้องบรรยายให้ชัดแจ้งว่าฟ้องเรื่องอะไร มิฉะนั้นอาจเป็นฟ้องเคลือบคลุม

 

 อ้างอิง กฎหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด(อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล) รวมคำบรรยายเนติฯ 68 เล่มที่12

การต่อสู้ว่า (ตั๋วเงิน) มีการคบคิดกันฉ้อฉล จะสู้คดีอย่างไร? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1234 ครั้ง
ลงวันที่ 25/08/2015 23:11:12

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)