ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : คำศัพท์อังกฤษ-ไทย ในประมวลกฎหมายอาญา
หมวดหมู่ : คำศัพท์-กฎหมายภาษาอังกฤษ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความ คำศัพท์ กฎหมายภาษาอังกฤษประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

คำนิยามศัพท์อังกฤษ-ไทย ในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา                     The Penal Code

โดยทุจริต                                     Dishonestly

ทางสาธารณ                                  Public Way

สาธารณสถาน                                Public Place

เคหสถาน                                      Dwelling

อาวุธ                                           Weapons

ใช้กำลังประทุษร้าย                          Harm

เอกสาร                                        Document

เอกสารราชการ                              Official Document

เอกสารสิทธิ                                  Document of Right

ลายมือชื่อ                                    Signature

กลางคืน                                       Ninght

คุมขัง                                          Custody

ค่าไถ่                                         Ransom

บัตรอิเล็กทรอนิกส์                          Electromagnetic Record

หนังสือเดินทาง                             Passport

-
ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ, อำนาจ เนตยสุภา, สำนักพิมพ์วิญญูชน.

คำศัพท์อังกฤษ-ไทย ในประมวลกฎหมายอาญา | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 541 ครั้ง
ลงวันที่ 15/05/2016 18:05:11

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21396 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)