ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : คำสั่งศาลในกรณีที่ศาล ยกฟ้อง เพราะโจทก์ มีคำขอบังคับให้ #คนตายชำระหนี้ให้
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

 คำสั่งศาลในกรณีที่ศาล ‎ยกฟ้อง เพราะโจทก์ มีคำขอบังคับให้ #คนตายชำระหนี้ให้

*******************

 

 

  

 

ประเด็นคดีนี้ โจทก์บรรยายฟ้องถูก คนที่โจทก์ ฟ้องก็คือ #‎ทายาทของคนตาย ในส่วนนี้ ถือว่าถูกต้อง ดูเผินๆโจทก์อาจจะเข้าใจ
ว่าตนเองร่างฟ้องได้ถูกต้องแล้ว แต่ความจริงแล้ว กฎหมายแบ่งคำฟ้องเป็น 2 ส่วน โดยแบบพิมพ์ศาลก็แบ่งเป็น 2 ส่วน ตาม
กฎหมายเช่นกัน คือ ส่วนที่เป็นคำฟ้องและส่วนที่เป็นคำขอท้ายคำฟ้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172. วรรคสอง

""...คำฟ้อง ต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่ง

1. ‎สภาพแห่งข้อหา และ 2.#คำขอบังคับ...""

จะเห็นว่ากฎหมายต้องการให้คำฟ้อง
มี 2 ส่วน แต่โจทก์ในคดีนี้ทำถูกต้อง เพียงส่วนเดียว คือ ส่วนของสภาพแห่ง ข้อหา แต่คำขอบังคับ(คำขอท้ายฟ้อง)กลับทำไม่ถูกต้อง

ศ.ดร.คณิต ณ นคร

""...คำขอบังคับ คือ ส่วนที่จะขอ ให้ศาลทำอะไรให้ คำขอบังคับ จึงต้องมีสภาพที่เด็ดขาดทางกฎหมาย (Materielle Rechtskraft) ต้องชัดเจนและสามารถบังคับได้...""

คำฟ้องในลักษณะนี้ ถ้าศาลตรวจ เจอตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้อง ศาล ก็จะมีคำสั่ง ไม่รับ หรือให้คืนเพื่อ ไปแก้ไขมาใหม่ได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคท้าย

""...ให้ศาลตรวจคำฟ้อง แล้วสั่ง ให้รับไว้หรือให้ยกเสีย ตามม.18...""

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสาม

""...ถ้าศาลเห็นว่าคำคู่ความ ไม่เป็น ไปตามกฎหมายหมาย ศาลจะสั่ง ไม่รับหรือคืนไปก็ได้...""

แต่ปรากฏว่า ในคดีนี้ ศาลตรวจไม่เจอ ตั้งแต่ชั้นตรวจคำฟ้อง หรืออาจจะเจอ แต่ศาลไม่สั่งตาม ม.172 วรรคท้าย ซึ่ง
ศาลมีดุลยพินิจทำแบบนี้ได้

‎แต่ เมื่อศาลรับคำฟ้องแล้ว ศาลจะกลับมาสั่งไม่รับหรือคืนไม่ได้อีก ศาลจะต้องสั่ง ‎ยกฟ้องเท่านั้น

อ.มาโนช จรมาศ

""...คำพิพากยกฟ้อง ภายหลังรับฟ้องไม่ใช่คำสั่งไม่รับฟ้องหรือคืนคำคู่ความ ตาม ม.18...""

เมื่อคำขอบังคับ(ท้ายฟ้อง) ไม่อาจจะบังคับได้ เพราะบุคคลธรรมดาเมื่อตายแล้วก็จะไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายอีกต่อไป ศาลจึงไม่อาจจะบังคับให้คนตายทำตามคำขอของโจทก์ได้ ศาลจึงต้องยกฟ้อง และไม่คืนค่าธรรมเนียมศาล

แต่การยกฟ้องเพราะคำขอบังคับไม่อาจจะบังคับได้ในคดีนี้ ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นของคดี ที่ว่าเป็นหนี้กันจริงหรือไม่จำเลยต้องรับผิดชำระหนี้หรือไม่ โจทก์จึงสามารถนำคดีนี้มาฟ้องใหม่ได้โดยไม่เป็นฟ้องซ้ำ ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้อน แต่ต้องนำมาฟ้องภายในอายุความด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1674/2529

""...การที่คดีก่อน ศาลยกฟ้องเพราะคำขอท้ายฟ้องไม่อาจจะบังคับได้โดยยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี คดีที่นำมาฟ้องใหม่นี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ...""

 

อ้างอิง : คดีโลก คดีธรรม

 

คำสั่งศาลในกรณีที่ศาล ยกฟ้อง เพราะโจทก์ มีคำขอบังคับให้ #คนตายชำระหนี้ให้ | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 911 ครั้ง
ลงวันที่ 01/06/2016 16:27:36

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)