ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : Review หนังสืออ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และสนามอื่นๆ โดยท่านพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 66
หมวดหมู่ : บทความกฎหมาย
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมาย อื่นๆ

Review หนังสืออ่านสอบ"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"

(ใช้ได้ในทุกสนามสอบรวมไปถึงอัยการผู้ช่วยและเนติบัณฑิต)

โดยท่านพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 66

*******************

หลังจากที่ประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ 170 ท่าน ในปี 2559 นี้ ผู้แนะนำยิ่งเชื่อมั่นว่า นักสอบที่จะลงสนามในถัดไปยิ่งมีไฟลุกโชนที่จะตั้งใจอ่านอย่างแน่นอน ประกอบกับ วันนี้เป็นวันดี ที่ครบรอบ 1 ปีในการสอบครั้งแรกของผู้แนะนำ จึงขอเสนอการรีวิวหนังสือที่ได้เคยอ่านมา (รวมทั้งที่ฟังจากคนอื่นมาโดยเฉพาะวิชาพิเศษที่ไม่ได้สอบเอง) ว่ามีเล่มใดบ้างที่น่าสนใจ ดังนี้:

#‎แพ่งและพาณิชย์
-***แพ่งพิสดาร (จูริส) ทั้ง 4 เล่ม : หนังสือหลัก เป็นเล่มที่รวมฎีกาสำคัญๆไว้ค่อนข้างครบครัน ใช้งานทางปฏิบัติก็สะดวก ให้ข้อสังเกตและฎีกาคล้ายๆกันไว้ให้เราเห็น แต่ก็มีข้อด้อยตรงที่จะไม่ค่อยมีพื้นที่อธิบายหลักการทางกฎหมายอย่างเต็มที่นัก จะหนักไปทางฎีกามากกว่า และเหมาะกับสนามผู้ช่วยมากกว่าอัยการ

หนี้
- อ.จรัญ ภักดีธนากุล เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการเรื่องหนี้ไว้อย่างเข้าใจง่ายๆ และค่อนข้างครบถ้วน และมีฎีกาใหม่ๆมาก 
เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานทางหนี้ที่ดีเท่าไร แต่ในขณะเดียวกันท่านก็วางโครงสร้างการอธิบายที่ไม่ค่อยเหมือนเล่มของท่านอื่น จึงควรปรับความเข้าใจเวลาไปอ่านเล่มอื่นด้วย
- อ.ไพโรจน์ วายุภาพ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนมีพื้นฐานทางหนี้มาพอสมควรแล้ว ภาษาที่ใช้อธิบายนั้นค่อนข้างลึกซึ้งจึงต้องอ่านอย่างตั้งใจ ข้อดีคือหนังสือเล่มนี้จะพยายามวิเคราะห์ฎีกาต่างๆให้เราเห็นถึงหลักการทางหนี้และในบางจุดก็จะขยี้ข้อสำคัญให้เราเห็น เป็นตำราที่ถ้าใครอ่านเป็นแล้วจะอ่านมันส์ เหมาะสำหรับการสอบผู้ช่วยฯสนามใหญ่
- อ.ดาราพร ถิระวัฒน์ (ไม่ใช่เล่มที่ อ.ดาราพร ปรับปรุงของอ.จิ๊ด เศรษฐบุตร) เป็นตำราทางวิชาการที่อธิบายหนี้อย่างกระทัดรัดและครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะใช้สอบ"ผู้ช่วยฯสนามเล็ก/จิ๋ว" และสนาม"อัยการผู้ช่วย" มีฎีกาที่สำคัญอยู่แต่เนื่องจากเป็นการอธิบายทางวิชาการและมีความนามธรรม(abstract)สูง ในบางจุดด็อาจต้องหาตัวอย่างฎีกาอ่านเพิ่มเติม
- อ.โสภณ รัตนากร หากใครยังอ่านเล่มอ.ดาราพรแล้วยังไม่หนำใจกับหลักทฤษฎี ขอให้ลองอ่านเล่มนี้ พร้อมไปด้วยหลักการทางทฤษฎีและตัวอย่างฎีกาที่ครบถ้วนจนถึงปัจจุบัน เหมาะกับ"ผู้ช่วยฯสนามเล็กและสนามจิ๋ว"อย่างมาก ภาษาที่ท่านเขียนอาจจะอ่านยากนิดหน่อย แต่ค่อยๆอ่านแล้วจะแตกฉานเรื่องหนี้ได้เลย

นิติกรรมสัญญา
- อ.อัครวิทย์ สุมาวงศ์ : อธิบายหลักการไว้ครบและถือเป็นมาตรฐานสนามผู้ช่วย
- อ.จิตติ ติงศภัทย์ิ (เฉพาะเรื่อง สัญญา) : วางหลักไว้ด้วยถ้อยคำกะทัดรัดแต่ลึกซึ้ง อาจเลือกอ่านเฉพาะย่อหน้าที่เป็นหลักการก็ได้
- อ.จิ๊ด เศรษฐบุตร : อธิบายหลักนิติกรรมสัญญาอย่างลึกซึ้งมากที่สุด ไม่ว่าปัญหาใดทางทฤษฎีก็สามารถตอบได้หมด เหมาะกับการสอบผู้ช่วยสนามเล็กและจิ๋วอย่างยิ่ง

ละเมิด,ลาภมิควรได้,จัดการงานนอกสั่ง
- อ.จิตติ ติงศภัทย์ิ : เป็นเล่มที่เหมาะแก่การปูหลักการทางละเมิดและให้ข้อสังเกตไว้อย่างเฉียบขาดมาก อาจเลือกอ่านเฉพาะย่อหน้าที่เป็นหลักการก็ได้
- อ.เพ็ง เพ็งนิติ : จะอ่านเล่มใหญ่หรือเล่มเล็กก็ได้ เป็นเล่มที่ดีมาก เหมาะกับการทำความเข้าใจจากพื้นฐานและเขียนอ่านง่าย

ทรัพย์สิน
- ***อ.สมจิตร ทองศรี : ท่านได้อธิบายเรื่องทรัพย์ไว้อย่างกะทัดรัด มีฎีกาสำคัญครบ และให้ข้อสังเกตทางวิชาการที่คมและสอดคล้องกับทางปฏิบัติดี ท่านได้รวบรวมข้อสำคัญๆจากหนังสือทรัพย์ของอ.เสนีย์ ปราโมช และอ.บัญญัติ สุชีวะ ไว้แล้ว เหมาะสำหรับการสอบผู้ช่วยฯเป็นอย่างดียิ่ง
- อ.บัญญัติ สุชีวะ : เล่มนี้เขียนไว้ทุกเรื่องอย่างครบถ้วนและใช้เป็นมาตรฐานสำหรับสนามผู้ช่วยได้เป็นอย่างดีคับ
- ถามตอบทรัพย์สิน อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ : ไม่เน้นการปรับหลักตามฎีกามาก แต่จะเด่นในด้านของการปรับใช้ตัวบทได้อย่างวิจิตรพิสดาร เล่มนี้จึงเหมาะแก่การทำเชื่อมโยงตัวบทและสอบอัยการผู้ช่วยมากกว่า

ครอบครัว
- ย่อหลักครอบครัว (เล่มเล็ก) อ.ไพโรจน์ กัมพูสิริ : รวมหลักครอบครัวที่สำคัญๆไว้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแผนภาพที่น่าจดจำ หลักการสำคัญเพียงพอต่อการสอบผู้ช่วยฯได้
- อ.ประสพสุข บุญเดช : เขียนครบทุกเรื่อง ถือเป็นมาตรฐานสนามผู้ช่วยได้

มรดก
- ***อ.มล.เฉลิมชัย เกษมสันต์ : ท่านสรุปภาพรวมของกฎหมายครอบครัว+มรดก ไว้อย่างดีตั้งแต่ต้นเล่ม และอธิบายลำดับการปรับบทวิชามรดกไว้อย่างชัดเจน"ครบเครื่อง" เหมือนเป็นสัมมนากฎหมายครอบครัวมรดก เป็นเล่มในตำนาน ควรหาจากห้องสมุดมาถ่ายเอกสารอ่านสอบ เหมาะแก่การสอบทุกสนาม (เพียงแค่ไปหาฎีกาใหม่ๆมาอ่านเพิ่ม) ขอมอบให้ 5 ดาว
- อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร : อธิบายเรียงมาตรา จุดที่ดีคือข้อสังเกตท่านได้ให้ไว้อย่างเฉียบขาดและพาร์ทพินัยกรรมกับผู้จัดการมรดกนั้น เล่มนี้เป็นเล่มที่เขียนละเอียดที่สุด

เอกเทศสัญญา
ซื้อขาย-เช่าทรัพย์

- คำบรรยายเนติ อ.สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์ (เฉพาะเช่าทรัพย์) :อธิบายไว้ครบและละเอียดดีมาก ถือเป็นมาตรฐาน
- *ชีทเนติภาคทบทวน อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

ยืมค้ำประกันจำนองจำนำ
- อ.ปัญญา ถนอมรอด : อธิบายไว้ครบและละเอียดดีมาก ถือเป็นมาตรฐาน
- อ.สุดา วิศรุตพิชญ์ (เฉพาะค้ำประกันจำนองจำนำ) : อธิบายหลักการให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง มีอธิบายทั้งส่วนกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ และท่านมีความเชี่ยวชาญในส่วนของกฎหมายใหม่อย่างที่สุด
- *ข้อพิจารณาป.พ.พ. ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ของสำนักงานศาลยุติธรรม : ถือเป็นมาตรฐานสนามผู้ช่วยและให้ข้อสังเกตทางปฏิบัติไว้อย่างดีเยี่ยม

ตั๋วเงิน
- อ.ประทีป เฉลิมภัทรกุล : อธิบายไว้ครบและละเอียดดีมาก ถือเป็นมาตรฐาน
- อ.สหธน รัตนไพจิตร : อธิบายให้เข้าใจเรื่องตั๋วเงินอย่างชัดแจ้งได่ง่ายๆ มีทั้งฎีกาและความเห็นทางวิชาการ เหมาะสำหรับคนทึ่ไม่เข้าใจตั้งแต่พื้นฐานกฎหมายตั๋วเงินและการไล่สายตัวบทด้วย

หุ้นส่วนบริษัท
- อ.เอื้อน ขุนแก้ว : อธิบายหลักไว้ค่อนข้างกระชับ มีฎีกาสำคัญพร้อม ให้ข้อสังเกตฎีกาที่ใกล้เคียงแต่ไม่ขัดกันไว้อย่างชัดเจน 
- อ.สหธน รัตนไพจิตร : อธิบายหลักการไว้อย่างละเอียดลออ พร้อมฎีกาที่สำคัญ เล่มนี้อธิบายได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งที่สุด

#‎อาญา
- ***คำบรรยายเนติ อาญา มาตรา59-105 ของ อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ : เป็นสิ่งแรกที่ควรอ่านก่อนเลยในการอ่านกฎหมายอาญา ท่านจะกล่าวถึงภาพรวมของกฎหมายอาญาและให้ข้อสังเกตในภาคอื่นๆนอกจากภาคทั่วไปด้วย อ่านวิชานี้ในคำบรรยายเนติแล้วก็พื้นฐานแน่นครบถ้วนไม่จำต้องอ่านคำอธิบายเล่มเขียวใหญ่(ยักษ์เขียว)ของท่านอาจารย์อีกเนื่องจากอาจไม่มีเวลาอ่านทัน
- ซีรี่ย์ภาคความผิดของอ.เกียรติขจร 4 เล่ม (เหมาะทั้งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย) มีดังนี้
1) ***เล่ม1 มาตรา136-205 + เรื่องกรรมเดียวหลายกรรม บททั่วไป/บทเฉพาะ บทธรรมดา/บทฉกรรจ์ บทเบา/บทหนัก : เล่มนี้ควรค่าแก่การอ่านสอบอย่างยิ่ง ไม่มีตำราใดอธิบายเรื่องการใช้บทความผิดเรื่องเจ้าพนักงานให้เข้าใจอย่างชัดเจนได้เท่าเล่มนี้อีกแล้ว มอบให้เลย 5 ดาว
2) เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 ตั้งแต่มาตรา 206 จนถึง 366 [ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับ ชีวิตร่างกาย และ เสรีภาพ ความลับ หมิ่นประมาท]เป็นเล่มที่น่าอ่านมาก เนื่องจากเป็นการอธิบายจากหลักการไปสู้การทำความเข้าใจฎีกาต่างๆ ท่านอาจารย์จะให้ข้อสังเกตที่สำคัญและกล่าวถึงอยู่บ่อยๆในหนังสือแต่ละเล่มทำให้เราจำได้จนถึงวันสอบเลย 
- คำอธิบายมาตรา 288-366 ของ อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ : ข้อมูลในหนังสือเป็นอย่างเดียวกับในคำบรรยายเนติของท่านอาจารย์ เป็นเล่มที่เขียนได้ชัดเจน และถือเป็นหลักในการตอบข้อสอบผู้ช่วยได้
- *ถามตอบกฎหมายอาญา ท่านคมสัน อ้นโตน : เป็นเล่มที่สกัดหลักอาญาหลายๆเรื่อง(ไม่ครบ)มาอย่างสั้นๆได้ใจความ แต่ชี้ให้เห็นชัดว่าฎีกาที่ใกล้เคียงแต่ไม่ขัดกันนั้นมาจากข้อเท็จจริงต่างกันอย่างไร เหมาะแก่การทบทวน
- เตรียมสอบ ทบทวน สรุปย่อ วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 4 ของ ท่านวินัย เลิศประเสริฐ : เล่มนี้ควรค่าแก่การทบทวนอาญาอย่างยิ่ง ใช้ไล่สายอาญาได้อย่างดี และมีฎีกาน่าสนใจมาก (แต่ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี2553)
- *ถามตอบกฎหมายอาญา อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ : เป็นเล่มที่สอน"วิธีการเขียนตอบ"ไว้อย่างดีที่สุด สไตล์การเขียนสามารถนำไปใช้ตอบข้อสอบได้เลย เนื่องจากมีการ "วางโครง" และ "ใช้คำ" ที่ดีมาก แต่ในการเขียนตอบสนามผู้ช่วยจริง อาจจะตัดบางคำที่เป็นคำทางวิชาการออกไปบ้างเท่านั้น รวมถึงมีฎีกาสำคัญลงไว้และให้ข้อสังเกตที่ชัดเจน(แต่การตอบสนามผู้ช่วยควรยึดธงตามฎีกา)
- ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ : เป็นประมวลอาญาที่รวมหลักการสำคัญ และหมายเหตุท้ายฎีกาของท่านอาจารย์คนสำคัญต่างๆ เช่นอ.จิตติ ติงศภัทย์ิ ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะแก่การทบทวน หรืออ่านก่อนเลยเป็นเล่มแรก หรืออ่านเล่มอื่นไม่ทันแล้วจะมาพึ่งพาเล่มนี้เล่มเดียวเลยก็พอลุ้น
- คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา ของ อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ และ อ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ : เป็นเล่มที่เหมาะมากกับการวัดภูมิความรู้ทางหลักการเบื้องต้นกฎหมายอาญา โจทย์ทำสนุกและธงคำตอบของท่านทั้งสองนั้น เชื่อถือได้ 100% เลยว่าถูกต้องอย่างปราศจากข้อสงสัย
- อาญาพิสดาร (จูริส) ทั้ง 2 เล่ม : ฎีกาสำคัญๆมีเกือบหมด แต่ไม่ได้อธิบายโครงสร้างกฎหมายอาญา

#‎วิธีสบัญญัติ
**เปรียบเทียบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา" เล่ม1-2 ของ ท่านอโยธัย งดงาม และท่านฤทธิชัย งดงาม : เป็นเล่มที่ปูพื้นทางวิธีสบัญญัติไว้ได้อย่างชัดเจนและจะบอกทุกมาตราว่า มาตราใดบ้างของวิ.แพ่งจะถูกนำไปใช้กับวิ.อาญาและอธิบายการใช้ไว้-ข้อด้อยคือ เป็นเล่มที่พิมพ์ปี2546 จึงต้องระวังกฎหมายเก่าด้วย แต่หลักการสำคัญยังคงใช้ได้อยู่มาก หาอ่านได้ที่หอสมุดม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง รหัส KPT1650 .ฤ33 2546 ล.1 และ KPT1650 .ฤ33 2546 ล.2

#‎วิธีพิจารณาความแพ่ง
- คู่มือการศึกษา สัมมนาวิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ : ค่อนข้างวางหลักการตั้งแต่พื้นฐาน เหมาะกับการอ่านในเบื้องต้น (เหมาะกับเนติด้วย)
- ***วิ.แพ่งพิสดาร (จูริส) ทั้ง 3 เล่ม : เป็นหนังสือหลักที่ใช้ในการอ่านและสอบผู้ช่วย
- ***สัมมนาวิแพ่ง 3 เล่ม อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร : อธิบายวิแพ่งจากหลักคิดและเชื่อมโยงให้เราเห็นระบบอย่างดีเยี่ยม ควรมีพื้นฐานมาก่อน
- *อ.ไพโรจน์ วายุภาพ เล่ม 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น : เป็นเล่มที่อธิบายเชิงลึกและเป็นระบบมาก โดยเฉพาะเล่ม 2 วิธีพิจารณา"สามัญ"ในศาลชั้นต้น เล่มนี้อธิบายอย่างลึกซึ้งมากและเกี่ยวโยงเป็นพื้นฐานพยานหลักฐานคดีแพ้งได้อย่างดี
- อ.มนตรี ยอดปัญญา : อธิบายเรื่องวิธีพิจารณา "วิสามัญ" ในศาลชั้นต้นอย่างดีที่สุด
- คำบรรยายเนติ อ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ : ภาคอุทธรณ์ฎีกา เขียนไว้ละเอียดที่สุดแล้ว
- อ.เอื้อน ขุนแก้ว : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกา เล่มออกใหม่ หลักกฎหมายน่าสนใจ
- *ชีทเนติภาคทบทวน ภาค4 บังคับคดี ของอ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ และอ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
- อ.สมชาย จุลนิติ์ ภาค 4 : ภาคบังคับคดี เขียนไว้เป็นระบบ และตั้งข้อสังเกตไว้ดี

#‎วิธีพิจารณาความอาญา
- ***อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ : เล่มชมพูนี้ ควรอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรกของวิชาวิอาญา เพราะจะช่วยวางระบบวิธีพิจารณาความอาญาที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างยอดเยี่ยม และปูพื้นฐานช่วยการวินิจฉัยข้อพยานหลักฐานอาญาได้อีก เหมาะทั้งการสอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา (โดยเฉพาะสนามเล็กและจิ๋ว) การันตีจากคะแนนวิอาญา1-2ของผู้แนะนำ ได้ 8 และ 9
- ***อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์ ทั้ง 2 เล่ม : เป็นเล่มหลักที่ใช้อ่านสอบ"สนามผู้ช่วย"อย่างมากที่สุด ท่านจะตั้งข้อสังเกตและอธิบายแต่ละฎีกาที่น่าสนใจไว้อย่างครบเครื่อง หาอาจพลาดได้ไม่
- อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง : เล่มนี้มีฎีกาใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากๆ ครอบคลุมทั้งวิาอาญาและพยานอาญา (เหมาะกับการสอบอัยการอย่างยิ่งด้วย)
- อ.คนึง ฦาไชย : เล่มนี้มีหลักการพื้นฐานอธิบายไว้ เหมาะสำหรับการอ่านเรื่องใดแล้วไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง พอมาหาเล่มนี้แล้วอาจจะมีคำตอบที่ไม่คาดคิดอยู่ก็เป็นได้
- อ.ณรงค์ ใจหาญ : มี summary & chart ท้ายเล่ม ทั้ง2เล่ม ซึ่งต้องจดจำและน่าสนใจมากมากที่สุด
- *วิอาญาพิสดาร 2 เล่ม : โดยเฉพาะเล่ม2มีฎีกาที่น่าสนใจแปลกๆ ที่อาจไม่มีในเล่มอ.ธานิศ ควรจดจำไว้
- ข้อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 [ว่าด้วยการจับ ค้น ขัง ปล่อย] : ในกรณีที่อ่านแต่หนังสืออ.ธานิศ ควรอ่านเล่มนี้ประกอบด้วยเนื่องจากท่านไม่ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ หาอ่านได้ที่ หอสมุดม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รหัส KPT4610 .ข53 ซึ่งจีดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรม ใช้ดูการตีความของศาลยุติธรรม ในประเด็นที่ยังไม่มีฎีกาอธิบาย

#‎พยานหลักฐาน
วิชานี้ขึ้นชื่อว่าคะแนนโหดพอๆกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นวิชาเดียว 3 ข้อ (สำหรับสนามใหญ่) นี้ การอ่าน ควรศึกษาหลักการให้ดี และเก็บฎีกาให้ครบจาก :
- อ.จรัญ ภักดีธนากุล : เล่มนี้วางรากฐานทางพยานหลักฐานไว้อย่างหนักแน่นมั่นคงที่สุด อ้างอิงหลักต่างประเทศที่มาปรับใช้กับตัวบทได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะกับการทำความเข้าใจในเบื้องแรก และในการสอบผู้ช่วยสนามเล็ก สนามจิ๋ว ต้องอ่านเล่มนี้
- ***อ.ธานี สิงหนาท : อธิบายหลักกฎหมายได้อย่างลื่นหูลื่นตา คือท่านอธิบายเหมือนภาษาพูด อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายอ่านได้เร็ว มีฎีกาและข้อสังเกตสำคัญ พร้อมเทียบฎีกาต่างกันให้เห็น เหมาะกับการสอบผู้ช่วยสนามใหญ่อย่างยิ่ง
- ***พยานพิสดาร (จูริส) เล่มนี้ไม่ควรอ่านก่อนหากหลักยังไม่แน่น เนื่องจากไม่ได้อธิบายหลักการไว้อยงเล่มอื่นสักเท่าไร แต่ฎีกาในเล่มนี้เด็ดดวงจริงๆ ต้องจำฎีกาแปลกๆที่ยังไม่เคยออกสอบให้ได้ เหมาะกับผู้ช่วยสนามใหญ่ยิ่ง
- *ถามตอบพยานหลักฐาน ท่านคมสัน อ้นโตน : สรุปหลักการพยานหลายเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ มีเปรียบเทียบฎีกาสำคัญที่แตกต่างกันให้เห็นอย่างชัดเจน เหมาะกับการอ่านทวนหลักภาพรวมทั้งหมด

#‎พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- ***เล่มใดฤาจะสู้ "หัวใจพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิ.แขวง ของท่านอ.ธานิศ" นั้น หามีอีกไม่ ทั้งข้อสอบธงคำตอบที่ปรับปรุงตามกฎหมายใหม่และคำอธิบายนั้น ลึกซึ้งอย่างที่สุด แต่ควรระวังจุดที่กฎหมายแก้ไข้ เท่านั้น
- *อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร : เล่มนี้ควรอ่าน โดยเฉพาะพาร์ทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ไว้เสริมเล่ม อ.ธานิศ
- คู่มือสอบ ของท่านอภิรัฐ บุญทอง : กะทัดรัด เหมาะสำหรับคนเก่งวิชานี้อยู่แล้ว ไว้ทบทวนหลักและเปรียบเทียบฎีกาที่แตกต่างกัน

#‎รัฐธรรมนูญ
- คำบรรยายเนติ สมัยล่าสุด ของอ.อธิคม อินทุภูติ : เล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้น สำคัญที่สุด สิ่งที่ควรทำก่อนอ่านคือ ตัดประเด็นที่เคยออกสอบเนติกับผู้ช่วยไปแล้ว ออกไป แล้วจดจำส่วนที่เหลือให้ได้ทั้งหมด

#‎วิแขวง และ #‎พรบอัยการ และ #‎กฎหมายปกครอง
แถมสำหรับคนสอบอัยการ แนะนำ ทั้ง 3 วิชา ของ ท่านอนุวัฒน์ บุญนันท์ และท่านสุริยา ปานแป้น ท่านเขียนได้เทพสุดๆ น่าอ่านมาก และดีที่สุดแล้ว

#‎ภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ อ.ธง วิทัยวัฒน์ : เป็น The Best Book มากมาก เพราะท่านได้อธิบายการแปลแบบคำต่อคำจากข้อสอบเก่าจริงๆ ทำให้เราได้รู้จักการเขียนตอบวิชานี้ได้ดีที่สุดแล้ว แต่เนื่องจากท่านไม่ตีพิมพ์แล้ว หาอ่านได้ที่หอสมุดม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง รหัส K52.อ6 ธ23 2551 (สำหรับอัยการ: ข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ อ.ธง วิทัยวัฒน์. รหัส K52.อ6 ธ25 2552) และเป็นหนังสือที่พิมพ์ปี51-52 จึงควรหาข้อสอบเก่า ในปีที่ใหม่กว่าที่หนังสือนั้นมี แล้วมาดูศัพท์เพิ่มเติม
- สำหรับคนที่คิดว่าไม่เก่ง แต่ก็รู้ว่าถ้าทิ้งอังกฤษก็ไม่ไหว ขอเสนอคอร์สของ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ของ สถาบันภาษา มธ.(ท่าพระจันทร์) เรียนประมาณ 2 เกือนครึ่ง ทุกวันพุธ เวลา 18-21 น. รวม 30 ชม. ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 3,000 บาท ชื่อคอร์ม "ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย สอนโดยท่านผู้พิพากษา อ.บัณฑิต รชตะนันทน์ (ผู้แนะนำไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแนะนำนี้ แต่มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านลงคอร์สนี้แล้วสอบผ่านจริงๆ) สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเอง

#‎วิชาเลือก
1. ล้มละลายฟื้นฟูกิจการ : ***อ.เอื้อน ขุนแก้ว 2 เล่ม : เป็นหนังสือหลักที่ใช้ในการสอบ ทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 2 เล่มนี้ "เอาอยู่" แต่หมายเหตุว่า ล้มฯเป็นวิชาที่ สอยคะแนน ย า ก ม า ก แนะว่า ถ้าไม่เก๋าจริง อย่าเลือก
2. วิ.เด็ก : อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร + จูริส ควรอ่าน 2 เล่มประกอบกัน และวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยาก เหมาะกับคนชอบวิ.และชอบจดจำตัวบท
3. วิ.ผู้บริโภค
- ***คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : หาอ่านได้ที่ หอสมุดธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รหัส KPT3276 .ช625 หรือ LAW KPT 2009 647747 ก็ได้ เป็นเล่มที่ต้องอ่านก่อนเล่มอื่นเลย เหมาะตั้งแต่การวางรากฐานวิ.ผบ. รวมถึงเป็นเล่มที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมเองด้วย
- *** อ.เอื้อน ขุนแก้ว : เป็นเล่มฮิตฮอท และออกสอบด้วย ไม่ควรพลาด
- อ.ไพโรจน์ วายุภาพ เล่มปรับปรุงออกใหม่ล่าสุด
4. การค้าระหว่างประเทศ : (จัดพิมพ์โดยเนติทั้ง3เล่ม)
- ***พาร์ทรับขนและประกันภัยทางทะเล ของอ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ห้ามพลาด
- พาร์ทซื้อขายระหว่างประเทศ ของ อ.ชวลิต อัตถศาสตร์
- *อ.กำชัย จงจักรพันธ์ : รวมทุกเรื่องเอาไว้ในเล่มเดียว
5. แรงงาน
- **series ของ อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ 4 เล่ม : คุ้มครองแรงงาน , แรงงานสัมพันธ์ , เงินทดแทน , วิ.แรงงาน : เป็นเล่มที่สกัดหลักและฎีกาสำคัญของแรงงานมาไว้แทบหมดแล้ว และเขียนอ่านง่าย เหลือแต่อัพเดทฎีกาใหม่ๆพอ
- *คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Labour law for human resources management) อ.พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น : เป็นเล่มเหมาะกับคนที่ไม่เข้าใจระบบกฎหมายแรงงาน เล่มนี้จะเชื่อมโยงอย่างละเอียดและเปรียบเทียบหลักสำคัญต่างๆไว้อย่างครบครัน ทั้งยังเหมาะกับการสอบสนามเล็ก/จิ๋วอีกมากด้วยเนื่องจากทุกเรื่องจะอธิบายจากหลักการอย่างแจ่มแจ้ง
6. ภาษีอากร
- อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม : มีทุกเรื่องที่ควรรู้ หนาดี แต่เขียนอ่านง่าย(แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)ตามสไตล์ท่านอาจารย์
- อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง : เป็นอีกเล่มที่ฮอตฮิตมาก มีทั้งข้อสอบเก่าและหลักการสำคัญพร้อม เหมาะแก่การสอบอย่างยิ่ง
7. ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้แนะนำสอบวิชานี้ ได้คะแนนดีมากทั้ง 2 ข้อ - อยากจะแนะนำว่า ถ้าคนชอบท่องตัวบทไม่ชอบจำฎีกา ขอให้ลองสนใจวิชานี้ดู
- ***คำบรรยายเนติ สมัยล่าสุด : ท่านอาจารย์3ท่าน อธิบายไว้อย่างดียิ่ง แม้คนไม่เคยเรียนก็เข้าใจได้ เหมาะกับการสอบ ทุกสนาม
- เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.(เล่ม1) : หนังสือ เล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อ่านคำบรรยายแล้วยังขาดตกข้อความคิดใดอยู่ สามารถหาเพิ่มได้ที่เล่มนี้เลย และเหมาะกับคนสอบสนามเล็ก/จิ๋วอีกด้วย สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รังสิต รหัส LAW KPT 2014 639168

#‎หนังสือบังคับ
- ซีรี่ย์ คำถามคำตอบ อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 4 เล่ม : รวมฎีกาติดดาวเอาไว้ในเล่มนี้ สมควรที่จะจดจำฎีกาที่ยังไม่เคยออกสอบให้ได้ก่อนเข้าห้องสอบ
- บทบรรณาธิการเนติ สมัยล่าสุด ทั้งสองภาค
- ข้อสอบเก่าทุกเล่ม โดยเฉพาะ ของผู้ช่วย และเนติ - Trick การทำข้อสอบวิชาใดก่อนอ่าน จะทำให้อ่านวิชานั้นได้อย่างรวดเร็วและจับประเด็นได้แม่น รวมถึงจะสร้าง sense ในการรู้ได้ว่า ฎีกาไหนน่าออกหรือไม่สมควรออกสอบ , และการทำข้อสอบนั้น แนะนำว่า ควรทำเป็นวิชาๆไป โดยทำวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วไล่ปีไปเรื่อยๆจนหมด ถ้าไม่ใช่ช่วงใกล้สอบ ยังไม่ควรทำแบบทั้งปี10ข้อ เพราะจะไม่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมในการออกข้อสอบแต่ละวิชาว่ามีพัฒนาการอย่างไร
- ฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรม 3 ปี ล่าสุด (ไม่บังคับมาก แต่ควรจะจดจำ)

#‎เลือกเล่มที่เราสนใจก็พอ
ลองเลือกดูเฉพาะที่เราสนใจก็พอนะ และเวลาซื้อ ควรซื้อทีละไม่ต้องมาก เพราะจะทำให้หนังสือหลายเล่มล้าสมัยไปโดยไม่รู้ตัว จะอ่านกลุ่มได้ก่อนก็ค่อยๆทยอยซื้อ น่าจะดีกว่า
ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัว ผู้อ่านโปรดแนะนำเพิ่มเติมได้.

พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
สถาบันฯ 2 สค 59

อ้างอิง /เครดิต จากท่านพลภวิษย์ฯ :
Review หนังสืออ่านสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และสนามอื่นๆ โดยท่านพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 66 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 3908 ครั้ง
ลงวันที่ 24/02/2017 21:59:49

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)