ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : ร่างฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” (พ.ศ. 2560)
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ

  ร่างฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” (พ.ศ. 2560)

 

        ร่างฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” ซึ่งได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ คือ กำหนดนิยามคำว่า “กระทำชำเรา” (เพิ่มเติม ป.อ. มาตรา ๑ (๑๘)) ดังนี้

 

        “กระทำชำเรา” หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดย การใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

        ตามกฎหมายปัจจุบัน มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๗๗ วรรคสอง ได้นิยาม “กระทำชำเรา” ไว้ ดังนี้

 

        การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิงอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

        ดังนั้น ตามกฎหมายปัจจุบัน การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการ “กระทำชำเรา”(๑) ใช้ “ลิ้น” “เลีย” อวัยวะเพศหญิง (หญิงไม่ยินยอม หรือยินยอมแต่อายุไม่เกินสิบห้าปี) (ฎีกาที่ ๔๑๖๔/๒๕๕๕)

        (๒) ใช้ “นิ้ว” “แหย่” อวัยวะเพศหญิง (หญิงไม่ยินยอม หรือยินยอมแต่อายุ ไม่เกินสิบห้าปี) (ฎีกาที่ ๕๘๒๘/๒๕๕๘)

        (๓) ใช้ “ปาก” “อม” อวัยวะเพศชาย (ชายไม่ยินยอม หรือยินยอมแต่อายุ ไม่เกินสิบห้าปี) (ฎีกาที่ ๖๓๒๓/๒๕๕๗)

 

        ข้อสังเกต หากร่างฯ นี้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย การกระทำ ๓ ประการข้างต้น จะไม่เป็นความผิดฐาน “กระทำชำเรา” ตามมาตรา ๒๗๖ (หรือมาตรา ๒๗๗) อีกต่อไป แต่จะเป็นความผิดฐาน “อนาจารโดยมีเหตุฉกรรจ์” ซึ่ง “โทษ” เท่ากับ “กระทำชำเรา” (ตามร่างฯ มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม)

 

 

ร่างมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง มีความดังนี้

        ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรือ อวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

 

        ร่างมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม (กรณีผู้ถูกกระทำมีอายุยังไม่เกินสิบห้าปี) มีความดังนี้

        ถ้ากระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระทำโดยใช้ วัตถุหรืออวัยวะอื่นนึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ถึงสี่แสนบาท 

 

อ้างอิง : วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) เล่มที่1 สมัยที่ 70

ร่างฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” (พ.ศ. 2560) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 502 ครั้ง
ลงวันที่ 06/06/2017 12:10:32

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21399 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)