หัวข้อ : สำนวนภาษิตกฎหมายลาติน
หมวดหมู่ : บทความ กฎหมายระหว่างประเทศ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความ กฎหมายระหว่างประเทศประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ

สำนวนภาษิตกฎหมายลาติน


Legal Latin phrases and maxims จาก inrebus.com

A mensa et thoro - From bed and board.

A vinculo matrimonii - From the bond of matrimony.

Ab extra - From outside.

Ab initio - From the beginning.

Absoluta sententia expositore non indiget - An absolute judgment needs no expositor.

Abundans cautela non nocet - Abundant caution does no harm.

Accessorium non ducit sed sequitur suum principale - An accessory does not draw, but follows its principal.

Accessorius sequitur - One who is an accessory to the crime cannot be guilty of a more serious crime than the principal offender.

Acta exteriora iudicant interiora secreta - Outward acts indicate the inward intent.

Actio non accrevit infra sex annos - The action has not accrued within six years.

Actio non datur non damnificato - An action is not given to one who is not injured.

Actio personalis moritur cum persona - A personal action dies with the person.

Actiones legis - Law suits.

Actori incumbit onus probandi - The burden of proof lies on the plaintiff.

Actus nemini facit injuriam - The act of the law does no one wrong.

Actus non facit reum nisi mens sit rea - The act does not make one guilty unless there be a criminal intent.

Actus reus - A guilty deed or act.

Ad ea quae frequentius acciduunt jura adaptantur - The laws are adapted to those cases which occur more frequently.

Ad hoc - For this purpose.

Ad infinitum - Forever, without limit, to infinity.

Ad perpetuam rei memoriam - For a perpetual memorial of the matter.

Ad quaestionem facti non respondent judices; ad quaestionem legis non respondent juratores - The judges do not answer to a question of fact; the jury do not answer to a question of Law.

Aedificare in tuo proprio solo non licet quod alteri noceat - It is not lawful to build on one's own land what may be injurious to another.

Aequitas legem sequitur - Equity follows the law.

Aequitas nunquam contravenit legem - Equity never contradicts the law.

Alibi - At another place, elsewhere.

Alienatio rei praefertur juri accrescendi - Alienation is preferred by law rather than accumulation.

Aliunde - From elsewhere, or, from a different source

Allegans contraria non est audiendus - One making contradictory statements is not to be heard.

Allegans suam turpitudinem non est audiendus - One alleging his own infamy is not to be heard.

Allegatio contra factum non est admittenda - An allegation contrary to a deed is not to be heard.

Ambiguitas contra stipulatorem est - An ambiguity is most strongly construed against the party using it.

Ambiguitas verborum patens nulla verificatione excluditur - A patent ambiguity is never helped by averment.

Amicus curiae - A friend of the Court.

Angliae jura in omni casu libertati dant favorem - The laws of England are favorable in every case to liberty.

Animo furandi - With an intention of stealing.

Animo testandi - With an intention of making a will.

Annus luctus - The year of mourning.

Ante - Before.

Aqua currit et debet currere, ut currere solebat - Water runs and ought to run.

Arbitrium est judicium - An award is a judgment.

Arbor dum crescit; lignum cum crescere nescit - A tree while it grows, wood when it cannot grow.

Argumentum ab auctoritate fortissimum est in lege - An argument drawn from authority is the strongest in law.

Argumentum ab impossibilii plurimum valet in lege - An argument from impossibility is very strong in law.

Argumentum ad hominem - An argument directed a the person.

สำนวนภาษิตกฎหมายลาติน | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 757 ครั้ง
ลงวันที่ 10/01/2018 23:36:00

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22670 คน