หัวข้อ : หลักว่าด้วยข้าราชการที่จะต้องไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ         หลักว่าด้วยข้าราชการที่จะต้องไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นข้อยกเว้นของหลักอำนาจบังคับบัญชา
      คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชานั้น จะต้องมีขอบเขต คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองทั่วไป

ตามหลักว่าคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อาจเพิกถอนได้ หรือคำสั่งทางปกครองที่ความสมบูรณ์ถูกแขวงอยู่
ประเภทที่ 2 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อาจถูกเพิกถอนได้ และเป็นคำสั่งที่อาจเยียวยาแก้ไขกลับให้มาชอบด้วยกฎหมายในภายหลังได้
ประเภทที่ 3 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่งร้ายแรงที่ถือว่าไม่มีอยู่เลยหรือตกเป็นโมฆะ

     คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประเภทที่ 3 ที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือผิดพลาดอย่างรุนแรง และเป็นความผิดพลาดอย่างประจักษ์ชัด ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ตกเป็นโมฆะ ซึ่งตามผลของกฎหมายคือ ว่าคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เคยมีเลย และไม่มีสภาพบังคับแก่ผู้ใดได้

     คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถที่จะทราบขอบเขตและความหมายของ คำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ว่า คำสั่งนั้นจะต้องเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือเห็นประจักษ์ที่มีสภาพร้ายแรง และจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องห้ามมิให้ปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นคำสั่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีสภาพร้ายแรงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง เช่น เป็นคำสั่งที่อาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง ผู้ใต้บังคับบัญชาจะยกเหตุมาอ้างว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ได้ หากผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ชอบจะปฏิบัติตาม

หลักว่าด้วยข้าราชการที่จะต้องไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 256 ครั้ง
ลงวันที่ 08/10/2018 15:11:38

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23022 คน