หัวข้อ : ฟ้องจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ คร. 21/2562)
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆกรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดียังจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการงดเว้นกระทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชอบจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพที่ค้างจ่าย และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ถูกต้องได้


_______________
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ คร. 21/2562

 

ฟ้องจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ คร. 21/2562) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 210 ครั้ง
ลงวันที่ 05/11/2019 16:38:39

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24236 คน