หัวข้อ : หลักการถามพยานในศาล (ซักถาม ถามค้าน ถามติง) และข้อห้าม ข้อสังเกต
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆการว่าความซักถามพยานในชั้นศาล แบ่งได้กี่ประเภท และมีข้อห้ามอย่างไรบ้าง

 

การว่าความสามารถแบ่งประเภทของการถามได้ตามป.วิ.พ. ดังนี้

1) การซักถามพยานฝ่ายตน ม.117 วรรคแรก

2) การถามค้าน ม.117 วรรค2

3)การถามติง ม.117 วรรค3

4) การซักถามพยานอย่างปรปักษ์(พยานกลับคำ) ขออนุญาตศาลใช้คำถามนำได้ ม.117 วรรค6

*กรณีศาลถามเอง*

-ศาลมีอำนาจถามพยานเอง และมีอำนาจถามพยานระหว่างเบิกความหรือภายหลังเบิกความแล้ว เพื่อให้คำเบิกความบริบูรณ์ ม.116(1) และม.119 วรรคแรก

**ข้อห้าม**

1) ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น ที่จะเบิกความต่อจากตน ม.114 วรรคแรก

2) กรณีคู่ความฝ่ายใด ตั้งทนายความหลายคน ให้ทนายความคนเดียวเป็นผู้ถาม ม.117 วรรคท้าย

3) การซักถาม การถามติง ห้ามใช้คำถามนำ เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากศาล ม.118 วรรคแรก

4) การถามติงพยาน ต้องถามเกี่ยวกับประเด็นที่คู่ความอีกฝ่ายถามค้านเท่านั้น ม.118 วรรค2

5) ห้ามถามนอกประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับคดี และห้ามถามพยานที่อาจทำให้คู่ความรับโทษทางอาญา หรือคำถามที่เป็นการหมิ่นประมาทพยาน เว้นแต่เป็นข้อสำคัญที่ชี้ขาดข้อพิพาท ม.118 วรรค3

6) ห้ามพยานอ่านข้อความที่เขียนมา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ม.113

7) เมื่อถามติงพยานเสร็จแล้ว ห้ามซักถามพยานอีก เว้นแต่จะขออนุญาตศาลถามเพิ่มเติมและศาลอนุญาต ม.117 วรรค4

เสริม

กาาถามพยานในศาล มีดังนี้

พยานเข้าคอกพยาน รอเบิกความ

1. พยานสาบานตัวตามลัทธิศาสนาจบ นั่งลง

2. ศาลถาม ชื่อ ที่ อยู่ อาชีพ ส่วนตัว จบ

3. ทนายฝ่ายที่อ้างพยานมาลงมือถาม พยานตอบคำถามทนายคนแรก เรียกว่า ซักถาม

4. ซักถามเสร็จ ตอบทนายฝ่ายตรงข้ามถาม เพื่อทำลายน้ำหนัก เรียกว่า ถามค้าน

5. ตอบคำถามค้านเสร็จ ทนายข้อ 1 จะมาถามติงเพื่อให้พยานมีน้ำหนักกลับไป หรืออธิบายให้ชัดแจ้ง

6. ในระหว่างนี้ศาลกะจะบันทึกไปเรื่อยๆ

****หมายเหตุ

1. ซักถามและถามติงห้ามถามนำ

ถามนำ คือ การถามเชิงปลายปิด คือประเภท ใช่หรือไม่ จริงหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ เช่น พยานได้มาที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวใช่หรือไม่ เอกสารแห่งการกู้ยืมไม่มีลายมือชื่อของพยานถูกต้องหรือไม่

คำถามที่ไม่ถามนำจะเป็นคำถามปลายเปิด คือ ไม่ให้เลือกตอบทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เช่นถามว่า พยานไปที่เกิดเหตุอย่างไร เวลาเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อใด เป็นต้น

2. การถามค้าน จะถามแบบปลายเปิดหรือปลายเปิดก็ได้ เพราะ ไม่มีกฎหมายห้าม แต่ทนายที่ดีควรไม่ให้พยานอธิบายคำถามค้านได้โดยเด็ดขาด ต้องตัดบทโดยแจ้งว่าให้ตอบเพียงสั้น ๆ เท่าที่ถาม และให้ทนายของท่านถามติงเอง ถ้าหากปล่อยให้พยานอธิบายข้อความนั้นได้จากกลายเป็นว่าคำถามค้านไม่มีน้ำหนัก เพราะพยานแก้ตัวได้ และทนายฝ่ายตรงข้ามที่จะถามติงอาจจะจดคำถามถามติงไม่ครบจึงเสียหายแก่รูปคดี ซึ่งทำให้ผู้ถามค้านได้เปรียบ (เฉพาะหน้าทนาย)

หลัก การถามติงห้ามถามคำถามอื่นใดนอกจากที่ได้ถามค้านไว้เท่านั้น ถ้าทนายฝ่ายที่ซักถามถามติงออกนอกประเด็น ทนายฝ่ายที่ถามค้านจะต้องคัดค้านทันทีว่านอกประเด็น ไม่ได้ถามติงไว้ เพราะถ้าปล่อยให้ถามติงได้ จะทำให้รูปคดีเสียหายเป็นอย่างมาก ทนายจึงจะต้องมีความแม่นยำในขณะนั้นว่าคำถามใดนอกประเด็นหรือไม่ โดยต้องคัดค้านทันที

ทางออก แต่ถ้าทนายฝ่ายที่ถามค้านคัดค้านการถามติงนอกประเด็น ทางออกของทนายฝ่ายที่ถามติงมีคือขออนุญาตศาลถามเพิ่ม อันนี้ก็ใช้ได้เช่นกัน ถ้าศาลอนุญาตก็สามารถถามออกนอกจากที่ถามค้านไว้ได้ เมื่อถามติงนอกประเด็นไว้แล้ว ทนายฝ่ายที่ถามค้านมีสิทธิ์ถามค้านซ้ำอีกได้

ทริป  ไม่ว่าจะถามค้านหรือซักถามหรือถามติง ผมจะใช้คำถามนำตลอดเพื่อให้พยานตอบได้ตรงคำถามและแม่นยำมากที่สุด เพราะถ้าใช้คำถามที่ซักถามเปิดประเด็นไว้และให้ตอบพยานย่อมตอบมั่วและไม่เข้าใจตามที่ทนายถาม ซึ่งจะทำให้เสียเปรียบในรูปคดีเป็นอย่างมาก เพราะทนายคือพูดที่วางแผนในการให้พยานเป็นไปตามบทบาทที่ ได้ปรึกษามา (ทนายคือผู้ประพันธ์บทและผู้กำกับการแสดง)

_แต่ถ้าหากผมอยู่ฝ่ายตรงข้าม เมื่อทนายฝ่ายตรงข้ามใช้คำถามนำ ผมจะคัดค้านทันทีเพื่อไม่ให้เสียเปรียบแก่ลูกความของฝ่ายผม

ถึงแม้กฎหมายจะห้ามถามนำก็ตาม แต่เมื่อศาลไม่ได้สั่งให้หยุดถือว่าถามนำได้โดยปริยาย กฎหมายมีช่องทางออกได้หลายทางอยู่ที่ว่าพูดเลือกใช้จะรู้กฎหมายและใช้กฎหมายไปในทางใดในเรื่องของการพิจารณาคดีการรู้ถือได้ว่าเป็นการได้เปรียบอย่างมาก เมื่อไม่เอาเปรียบก็ต้องเสียเปรียบ มีหลักง่ายง่ายแค่นี้เอง.ไม่ได้เก่งแต่ไม่ให้ใครเอาเปรียบลูกความได้

 

อ้างอิง/เรียงพิมพ์ โดย : เพจพูดคุยภาษากฎหมาย

หลักการถามพยานในศาล (ซักถาม ถามค้าน ถามติง) และข้อห้าม ข้อสังเกต | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 557 ครั้ง
ลงวันที่ 24/12/2020 20:29:28

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24977 คน


sitemap.xml