ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : คำแนะนำการเรียนเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
หมวดหมู่ : บทความกฎหมาย
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมาย อื่นๆ

 

คำแนะนำนักศึกษาเนติบัณฑิต 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

การสอบเขาต้องการให้แสดงความรู้ ให้คะแนนแก่ความรู้ ความรู้มาจากอะไร ความรู้อะไรที่เขาให้คะแนน 
๑. คะแนนที่ให้แก่ความรู้จากตำรา แต่เราไม่เขียนว่ามีตำราว่าไว้อย่างไร เขาถามเรื่องอะไรให้ใส่ความเห็นของอาจารย์ผู้บรรยายไปเลย 
๒. เป็นคะแนนที่ให้ความรู้จากฎีกา 
๓. คะแนนที่ให้แก่ความรู้จากตัวบท ถ้านอกเหนือสามอย่างนี้เขาให้คะแนนไม่ได้ ไม่มีทางที่กรรมการจะให้ท่านศูนย์ แต่ตัวบทที่ใส่ต้องตรงกับธงคำตอบด้วย ใส่ตัวบทให้ถูกต้อง ตัวบทนี้บัญญัติว่าอย่างไร ถ้าแม่นจริงๆ ก็ใส่ไปเลยว่าบัญญัติว่าอย่างไร บางมาตราที่สำคัญต้องท่องไว้ เพราะถ้าตรงกับที่เก็งไว้ก็ได้ประโยชน์ทันที โดยที่ไม่ต้องไปแต่งข้อความขึ้นมาใหม่เพราะจำได้แล้ว ตัวบทเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในการออกข้อสอบจะออกโดยไม่นอกตัวบทแน่ ถ้าสงสัยว่าธงคำตอบจะเป็นอย่างไรให้คิดจากตัวบท คำพิพากษาฎีกาที่ไม่ตรงกับตัวบทเขาก็ไม่นำมาออกข้อสอบแน่ เพราะฉะนั้นบางคนไม่เคยอ่านคำพิพากษาฎีกา จำแต่ตัวบทก็ตอบได้ มีคนบอกว่ามาเรียนเนติ ต้องดูแต่คำพิพากษาฎีกาก็เลยอ่านแต่คำพิพากษาฎีกาพอข้อสอบออกไม่ตรงกับคำพิพากษาฎีกาก็ต้องอาศัยตัวบทอยู่ดี ตัวบทจึงสำคัญกว่า เพราะตัวบทใช้กับทุกคดีได้ ท่องตัวบทใช้กับทุกคดีได้ ท่องตัวบทจึงดีกว่าท่องคำพิพากษาฎีกาแต่คำพิพากษาฎีกานั้นถ้าเกิดข้อสอบออกตรงตามคำพิพากษาฎีกาก็สบายเหมือนออกข้อสอบตรงกับตัวอย่างที่เรารู้แล้วนั่นเองไม่ต้องเสียเวลาคิดมาก แต่ปรากฏว่าคนรู้คำพิพากษาฎีกาหลอกตัวเองเพราะจำคำพิพากษาฎีกาไม่แม่นจึงตอบผิดได้

คนที่เสียเวลาที่สุดอย่าทำเลยคือการลอกคำถาม เพราะลอกคำถามไปเขาไม่ให้คะแนนอยู่แล้ว แต่การใส่ข้อเท็จจริงจากคำถามลงในคำตอบเพื่อปรับกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงไม่ใช่การลอกคำถาม และต้องทำด้วย ทำอย่างไรก็ศึกษาได้จากข้อสอบเก่า

มีผู้ถามอีกว่าทำอย่างไรให้ได้เต็ม...? ปกติแล้วคนเขียนเขียนคำตอบถูกมักจะได้อย่างน้อย ๗ คะแนนต่อจากนั้นพยายามทำให้เป็น ๘ หรือ ๙ หรือ ๑๐ ที่เนติเขามีกฎว่าข้อสอบข้อหนึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น ถ้าสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาข้อหนึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า ๓ ประเด็น เพราะฉะนั้นถ้าคุณตอบ ๑ ประเด็น คุณหาอีก ๑ ประเด็น ให้พบและตอบไปด้วยครบทุกประเด็นจึงจะได้คะแนนเต็ม แต่ที่เขาจะให้คะแนนบางทีอาจมี ๔ จุด ถึง ๕ จุด ก็ต้องตอบให้ครบทุกจุด การที่จะมี ๒ ประเด็น เขาทำข้อสอบอย่างไรง่ายที่สุดคือแบ่งเป็นข้อ ก. ข้อ ข. ถ้าพบข้อสอบที่เป็น ข้อ ก. ข้อ ข. รีบเข้าไปทำเลยเพราะมันง่าย อย่างละหนึ่งประเด็น และการที่ต้องออกเป็น ข้อ ก. ข้อ ข. ก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขว่า ต้องเป็นประเด็นคล้ายๆ กัน แต่คนละแง่คนละมุมเท่านั้น ไม่ใช่ตั้งข้อสอบใหม่เป็น ๒ ข้อ อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้มีหลายประเด็นได้คือมีหลายคน นาย ก. นาย ข. นาย ค. อันนี้ก็ง่าย เวลาเขียนคำตอบก็ระบุว่าสำหรับนาย ก. ก็ว่าไปแล้วย่อหน้าที่ ๒ ส่วนนาย ข. ก็ว่าไปเลย อาญาก็เหมือนกันเขาก็สร้างเป็นตัวการให้มีสัก ๓ คน หรือให้มีการกระทำที่มีหลายฐาน

เกิดปัญหาอีกก็คือว่าเนื่องจากเขามีการให้คะแนนหลายจุดดังกล่าวข้างต้นแต่ละจุดบางทีต้องเขียนแยกเป็นย่อหน้าใหม่จะดูง่ายให้คะแนนง่าย ดังนั้นถ้าเขียนคำตอบโดยไม่มีย่อหน้าเลยโอกาสที่กรรมการจะหาจุดของเราพบอาจจะหาจุดของเราพบอาจจะพลาดได้ ดังนั้นให้ย่อหน้าบ่อยๆ เพื่อแสดงความชัดเจนในคำตอบ ถ้าข้อความมีย่อหน้าก็ต้องมีคำเชื่อมให้ดูสละสลวย คำเชื่อมมีอะไรบ้าง คำเริ่มต้นก็ต้องสังเกตไว้ว่าเขาเริ่มต้นด้วยคำอะไร ถ้ามีหลายกรณีใช้อะไร เช่นใช้ว่า สำหรับนาย ก. พอย่อหน้าที่สองส่วนนาย ข. ถ้าถามประเด็นหลายประเด็นก็ใช่ว่า สำหรับข้อที่ว่า ส่วนข้อที่ว่า อย่างนี้จะทำให้สวยหรือเรียกว่าคำตอบที่เขียนดั่งคำวินิจฉัยหรือเขียนแล้วคม เป็นคำตอบที่ดูแล้วถือว่าเขียนคมชัดเจน

คำตอบจะต้องลงท้ายด้วยผลของมันเสมอ ผลจะต้องอยู่สุดท้ายของคำตอบ เริ่มต้นด้วยผลเลยจะไม่นิยมเพราะไม่เหมือนดั่งคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยจึงต้องจบลงด้วยดังนั้น

ถามต่อมาอีกว่าต้องใส่เลขมาตราไหม พวกเราพอได้ยินเลขมาตรารู้สึกว่าส่ายหัวไม่ใส่ การไม่ใส่เลขมาตรามาตราทำให้ไม่สามารถไปโน้มน้าวกรรมการได้ บางทีทำให้ต้องพูดยืดยาว บอกว่าเป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ถ้าไม่ใส่บอกว่าเป็นละเมิดก็ต้องใส่ว่าดังที่ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อคราวนี้ยาวเลยบอกว่าเป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ กรรมการก็พยักหน้าว่าถูกแล้ว ยิ่งอาญาต้องใส่เลขมาตรา ถามว่าใส่ผิดจะมีผลอย่างไร ผลก็คือ ถ้าจะได้เต็มสิบเขาหักคุณอย่างมากคะแนนเดียว แต่ถ้าคุณได้ ๒,๓ คะแนนเขาไม่หักอีก

สิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือ "ลายมือ" เป็นสิ่งสำคัญมาก ลายมือไม่ดีมีอยู่มากเลยแต่ปรับไม่ได้แล้ว เพราะอายุมากแล้ว เป็นแต่เพียงจะช่วยให้ปัญหาเรื่องลายมือหมดไปได้ด้วยการเขียนตัวใหญ่ๆ เพราะถ้าลายมือดีกรรมการอ่านซ้ำ หลายรอบ เพราะฉะนั้นข้อไหนที่อยากจะเต็มสิบกรุณาคัดไทยเลยให้กรรมการอ่านง่ายๆ จะช่วยได้

--------------------------
บรรณานุกรม 
เนติบัณฑิตยสภา. รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๖ เล่ม ๒, ๒๕๕๖

คำแนะนำการเรียนเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 2664 ครั้ง
ลงวันที่ 17/12/2014 23:37:15

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21395 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)