ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี >> ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ สัญญา ต่างๆชื่อไฟล์ : สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล)
หมวด : ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ สัญญา ต่างๆ
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ (ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ)
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ตัวอย่างการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(ในศาล)
ต้องใช้แบบฟอร์มศาล

           

ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
            ข้อ 1.  จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายงวด  งวดละเดือน  เดือนละ 2,000 บาท  ให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 งวด  โดยเริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2552  งวดต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้นแก่โจทก์  โดยชำระผ่านบัญชีหมายเลข 1288-4005-5843-30025 หรือช่องทางการชำระเงินที่โจทก์กำหนด

            ข้อ 2.  หากจำเลยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง  ให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ในยอดหนี้ที่เหลือที่ยังค้างชำระพร้อมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินที่ค้างชำระนับแต่วันที่ผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้นแก่โจทก์

            ข้อ 3.   ค่าทนายความ  และค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนให้เป็นพับ

            ข้อ 4.  โจทก์ - จำเลยตกลงตามข้อ 1-3  และไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก

หมายเหตุ (สาระสำคัญที่ต้องมี)

                1.ข้อตกลงที่ตกลงกันได้

            2.ข้อตกลงที่หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

            3.**ต้องขอเรื่องค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนให้เป็นพับ ด้วย

            4.ข้อตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำบรรยาย ฝึกอบรมตั๋วทนาย ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง
 


สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล) | เตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ- ตั๋วปี อัพเดท ที่ LawSiam.com :- สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล) , ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล) , เอกสาร สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล) อัพเดท

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...

คำแนะนำ

ศูนย์รวม ข้อมูล เอกสาร แบ่งปันเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา (ฟรี) สำหรับสมาชิกกลุ่ม ลอว์สยาม
1. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
2. ติดต่อสอบถามการใช้งาน /พบปัญหา ประการใดๆ ติดต่อทีมงานได้ ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน