คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2562 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2562,ฎีกา ส่งเสริม 2562 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2562


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 8801/2562
ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 246 ประกอบมาตรา 247 (เดิม)
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1046/2562
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 วรรคหนึ่ง, มาตรา 153 วรรคสอง, มาตรา 153/1 ตาราง 5 ข้อ 3 ท้าย ป.วิ.พ. (เดิม)
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1291/2562
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 23 วรรคหนึ่ง, มาตรา 24, มาตรา 134 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 8862/2562
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 221 ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 767/2562
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ, มาตรา 317 พาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร พรากผู้เยาว์

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว
(ป.อาญา) และ
กฎหมายพิเศษ...

กฎหมายอาญาหลักทั่วไป ป้องกัน บันดาลโทสะ เจตนา >> รายละเอียด...สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว (วิ.แขวงฯ)

>> รายละเอียด...สกัดหลัก เตรียมสอบ 3 สนาม (อื่นๆ)

รวมฎีกาเด่น ปี 30-57 >> รายละเอียด...ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 8862/2562
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 221 ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 8801/2562
        ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 246 ประกอบมาตรา 247 (เดิม)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1291/2562
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 23 วรรคหนึ่ง, มาตรา 24, มาตรา 134 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1046/2562
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 วรรคหนึ่ง, มาตรา 153 วรรคสอง, มาตรา 153/1 ตาราง 5 ข้อ 3 ท้าย ป.วิ.พ. (เดิม)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 767/2562
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ, มาตรา 317 พาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร พรากผู้เยาว์
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml