ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2556 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2556,ฎีกา ส่งเสริม 2556 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2556


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 18374/2556
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ชอบหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 19215/2556
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 366 วรรคสอง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14496/2556
ระเด็นข้อพิพาทว่า ....
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 18606/2556
ขอให้ถอนการยึดที่ดินพิพาท ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 วรรคหนึ่ง
 

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 21697/2556
        การไต่สวนและทำคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21554/2556
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (7)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21553/2556
        คำสั่งกักขังจำเลย แทนค่าปรับของศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21441/2556
        ฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21429/2556
        พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ซึ่งมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21270/2556
        อำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อบังคับชำระเงินตามหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21262/2556
         คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21175/2556
        ขอให้บังคับ จำเลยใช้ค่าเสียหาย อันเป็นมูลคดีในเรื่องละเมิด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20799/2556
        การโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20688/2556
        กระทำความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20661/2556
         คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องแย้ง ของจำเลยเป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 18008/2533 ของ ศาลแพ่งหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20497/2556
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 (2) วรรคท้าย
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20158/2556
        คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20111-20112/2556
        ความผิดฐานร่วมกันเป็นนายวงแชร์และจัดให้มีการเล่นแชร์ ที่จำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันมากกว่าสามสิบคน
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20057-20059/2556
        การโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามมาตรา 916 ประกอบมาตรา 989
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20050/2556
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ที่ศาลล่างทั้งสองนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่3048/2549 (ที่ถูก 3048/2550) ของศาลจังหวัด ชลบุรี มาบวกกับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20024/2556
        ประมวลวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19491/2556
        พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19373/2556
        ฟ้อง เคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19357/2556
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 157, 309, 334, 335 (8), 362, 364, 365
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21386 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)