ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2557 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2557,ฎีกา ส่งเสริม 2557 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2557


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2570/2557
ขอให้ลดโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 7098/2557
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 146 วรรคหนึ่ง, มาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 247
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14893/2557
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า ศาลล่างทังสองเพิ่มโทษและลดโทษให้จำเลยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6434/2557
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยว่า จำเลยมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ให้เพิกถอนการขายทอด ตลาดหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 10549/2557
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2557 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 18342/2557
        พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/27 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17931-17942/2557
        ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17542/2557
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17541/2557
        ระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17401/2557
         พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17354/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 16940/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา23
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 16546/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 16531/2557
        จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าพื้นที่ตามเอกสารหมาย จ.๓ หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 16497/2557
        ลักทรัพย์ หรือรับของโจร
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15799/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246,247
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15723/2557
        จำเลยมีเจตนากระทำความผิดหรือไม่ ,ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก โดยอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15718/2557
        ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15585/2557
         ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ และ มีเหตุที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15584/2557
        การกระทำของจำเลยทั้งหกตามฟ้องเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 299 วรรคแรก หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15451/2557
        พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22 ทวิ ห
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15329/2557
        ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15096/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวา วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14893/2557
        ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า ศาลล่างทังสองเพิ่มโทษและลดโทษให้จำเลยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14665/2557
         ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1389/2554 ของศาลชั้นต้นหรือไม่
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21386 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)