ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2558 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2558,ฎีกา ส่งเสริม 2558 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2558


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1221/2558
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์ขอให้บังคับคดีภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1912/2558
จำเลยต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่โจทก์หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1566/2558
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6825-6827/2558
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์เรื่องค่าทนายความชอบหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9740/2558
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) (2)

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 19832/2558
        ฎีกาแอบถ่ายใต้กระโปรง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15640/2558
        ลูกหนี้ ให้ความร่วมมือกับผู้ร้อง ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ผู้ร้องสั่งโดยที่ตนอยู่ในฐานะที่จะดำเนินการได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15515/2558
        จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15506/2558
        โจทก์มีสิทธินำมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรีมาฟ้องจำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15442/2558
        พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 96 (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15386/2558
        คดีม่ีข้อเท็จจริงทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ค (ทันสมัย)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15166/2558
        ขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15147/2558
         ผู้ร้องมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทในส่วนของจำเลยที่ 2 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15135/2558
        การจำนองที่ดินตามคำร้องเป็นนิติกรรมที่ต้องเพิกถอนการฉ้อฉลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14535/2558
        ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งพนักงานบังคับคดียกเลิกการอายัดเงินตามสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่มีต่อผู้ถูกอายัดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14281/2558
        ลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13980/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวาต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 199 เบญจ วรรคสี่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13963/2558
        คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13747/2558
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง, 1399, 1301
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13708/2558
        ผู้ร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13597/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246 และมาตรา 142 (5)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13584/2558
        ที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13361/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (1)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13302-13303/2558
        การคิดคำนวณทุนทรัพย์ตามฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลยว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่เพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13294/2558
        คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21386 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)