ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2559 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2559,ฎีกา ส่งเสริม 2559 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2559


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6590/2559
ป.รัษฎากร มาตรา 63
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1068/2559
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง (เดิม)
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 882/2559
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1402/2559
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 55/2559
ฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 6693/2559
        ป.รัษฎากร มาตรา 27 ตรี, 91/2 (6), 91/11
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6594/2559
        ป.อ. มาตรา 68
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6590/2559
        ป.รัษฎากร มาตรา 63
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6578/2559
        พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ป.รัษฎากร มาตรา 40 (1), 50, 50 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6577/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6341/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 15 ป.วิ.พ. มาตรา 141 วรรค สอง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 28, 29
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6231/2559
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 51 วรรค หนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6134/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 40, 41, 309 ทวิ, 296 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2559
        ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรค หนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5969/2559
        ป.พ.พ. มาตรา 1307 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, 14
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5923/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรค สอง, 215, 225 ป.อ. มาตรา 80, 91, 228 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2), 160 ตรี
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5851/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรค หนึ่ง, 192 วรรค สี่ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 7 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550 มาตรา 3
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3322/2559
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3126/2559
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2833/2559
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1052 ประกอบมาตรา 1080
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2692/2559
        พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรค หนึ่ง, 66 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2498/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 27 ป.พ.พ. มาตรา 1070, 1077 (2), 1087 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 83, 89 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 15, 28
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2464/2559
        ป.พ.พ. มาตรา 374 พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 18 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2415/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 286, 310 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2405 - 2407/2559
        พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13 วรรค หนึ่ง, 34 วรรค หนึ่ง (1), 52, 99 (2), 139
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21396 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)