คำพิพากษาฎีกาที่ 18476/2557 | เจาะหลัก คำพิพากษาฎีกา (ย่อยาว) เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com
ย้อนกลับสู่หน้า คำพิพากษาศาลฎีกา เตรียมสอบ 3 สนาม >>รวม ฎีกา พ.ศ. 2557

คำพิพากษาฎีกาที่ : 18476/2557
หมวด : คำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2557
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน เตรียมสอบ 3 สนาม) กลุ่มที่ 4,5,6,9,10,11,12,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


คำพิพากษาศาลฎีกา (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม)

รายละเอียด

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18476/2557
ผู้พิพากษา : วีระชาติ เอี่ยมประไพ** – อนันต์ วงษ์ประภารัตน์ – วิจิตร วิสุชาติ

----------------------------

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411 ที่บัญญัติว่า “บุคคลใดได้กระทำการเพื่อชำระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่”


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปัน สำหรับทบทวนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
เน้นประเด็น สกัดหลักฎีกาจากเล่ม* (ย่อยาว) คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ
---------------------------------------------------------------------

          โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้เงิน  508,500  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  ของต้นเงิน  360,000  บาท  นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป  จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชดใช้เงินให้โจทก์เสร็จสิ้น  โดยให้บังคับเอาจากกองมรดกของนายอดุล
         จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง
         ก่อนสืบพยาน  คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า  โจทก์เป็นทายาทของนายจำลอง  ผู้ตาย  ส่วนจำเลยทั้งสองเป็นทายาทของนายอดุล  ผู้ตาย  นายจำลองกับนายอดุลทำสัญญาซื้อขายตามสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายจริง ...อ่านต่อ.


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง

 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) พร้อมเน้นประเด็น* เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22675 คน