คำพิพากษาฎีกาที่ 8801/2562 | เจาะหลัก คำพิพากษาฎีกา (ย่อยาว) เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com
ย้อนกลับสู่หน้า คำพิพากษาศาลฎีกา เตรียมสอบ 3 สนาม >>รวม ฎีกา พ.ศ. 2562คำพิพากษาฎีกาที่ : 8801/2562
หมวด : คำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2562
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน เตรียมสอบ 3 สนาม) กลุ่มที่ 4,5,6,9,10,11,12,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


คำพิพากษาศาลฎีกา (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม)

รายละเอียด

คำพิพากษาฎีกาที่ 8801/2562

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคหนึ่ง, มาตรา 155 วรรคสอง, มาตรา 172 เจตนาลวง นิติกรรมอำพราง โมฆะกรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247 (เดิม) ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย นำวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้ในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปัน สำหรับทบทวนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
เน้นประเด็น สกัดหลักฎีกาจากเล่ม* (ย่อยาว) คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ
---------------------------------------------------------------------

- ข้อมูลย่อ

โจทก์กู้ยืมเงินจากจำเลยแล้วโจทก์ทำสัญญาขายที่ดินพิพาท ให้แก่จำเลยโดยมีข้อตกลงว่า โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาอันมีลักษณะเป็นสัญญาขายฝาก เพื่ออำพรางการกู้ยืมเงินที่โจทก์กู้ยืมเงิน นิติกรรมการซื้อขายที่ดินดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง และต้องนำบทบัญญัติของกฎหมาย อันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางซึ่งก็คือสัญญากู้ยืมเงินมาใช้บังคับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง จำเลยจึงไม่อาจยกเอาความเสียเปล่า แห่งนิติกรรมการซื้อขายที่ดินอันเป็นโมฆะดังกล่าวขึ้นอ้างอิง อาศัย หรือแสวงสิทธิเป็นเจ้าของหรือเพื่อเข้าครอบครอง...อ่านต่อ.


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1245 ครั้ง

 

สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว (วิ.แขวงฯ)

>> รายละเอียด...สกัดหลัก เตรียมสอบ 3 สนาม (อื่นๆ)

รวมฎีกาเด่น ปี 30-57 >> รายละเอียด... 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) พร้อมเน้นประเด็น* เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml