กลับไปยังหน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลกฎหมาย (แบ่งปันข้อมูล ฟรี*) >> เอกสารเตรียมสอบ ข้อสอบ ธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ชื่อไฟล์ : วิเคราะห์ เจาะข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายอาญา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
หมวด : เอกสารเตรียมสอบ ข้อสอบ ธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งาน.
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
 
 


รายละเอียดเบื้องต้น

 ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-------------------


        ถามว่า นายห้าวกับนายเปรี้ยวเดินผ่านบ้านนายแอ๊ด และตะโกนด่าคนในบ้านนายแอ๊ดโดยไม่เอ่ยชื่อผู้ใด ทำให้นายแอ๊ดและอ๊าดซึ่งอยู่ในบ้านไม่พอใจพากันวิ่งตามคนทั้งสองไปเพื่อทำร้ายร่างกาย ระหว่างนั้นนายห้าวได้ตะโกนขึ้นว่า เคยแตะแต่หมา วันนี้จะขอเตะคนให้คลานเหมือนหมา ทำให้นายแอ๊ดมีความโกรธเป็นอย่างมาก จึงชักอาวุธปืนที่พกพามาอย่างมิดชิดยิงนายห้าวไป ๑ นัด กระสุนปืนไม่ถูกนายห้าว แต่พลาดไปถูกนายเงินซึ่งเดินผ่านมาถึงแก่ความตาย ส่วนนายอ๊าดเข้าชกต่อยนายเปรี้ยวจนล้มลง นายอ๊าดเห็นว่าที่เอวของ นายเปรี้ยวมีอาวุธปืนพกเสียบอยู่จึงดึงอาวุธปืนจากเอวของนายเปรี้ยว แล้วใช้ด้ามปืน ตีศีรษะนายเปรี้ยว ๑ ที ทำให้ศีรษะแตกแล้วกระสุนปืนลั่นไปถูกนายทองซึ่งยืนดู เหตุการณ์ถึงแก่ความตาย
        ให้วินิจฉัยว่า นายแอ๊ดและนายอ๊าดมีความผิดฐานใดหรือไม่

        แนวการวินิจฉัย คำถามข้อนี้มีประเด็นหลายข้อปนกันอยู่ ถ้าไม่พิจารณาให้ดีจะตอบไม่ครบประเด็น ทำให้เสียคะแนน
        ประเด็นแรก คือ ตัวการจะต้องรับผลแห่งการกระทำของบุคคลอื่นที่เป็นตัวการด้วยกัน แต่ก็ต้องรับผิดเพียงเท่าที่มีเจตนาในขณะสมคบกันเท่านั้น
         ประเด็นที่สอง คือ หลักเรื่องความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๕๙ วรรคสาม จะถือว่ามีเจตนาเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตามมาตรา ๙๓ ในข้อหาที่ตนไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่ได้
        ประเด็นที่สาม คือ หลักเรื่องการกระทำโดยพลาดจะใช้กับความผิดที่กระทำโดยเจตนาเท่านั้น ความผิดที่กระทำโดยประมาทจะมีการกระทำความผิดโดยพลาดไม่ได้ และ
        ประเด็นสุดท้าย คือ การกระทำโดยประมาทเป็นเรื่องต่างคนต่างกระทำโดยประมาท ต่างคนต่างต้องรับผิด จะมีตัวการร่วมกันตามมาตรา ๘๓ ไม่ได้

        คำตอบ นายแอ๊ดและนายอ๊าดสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย นายห้าวและนายเปรี้ยว แต่ในการทำร้ายนายแอ๊ดได้ใช้อาวุธปืนยิงนายห้าว ถือว่ากระทำโดยมีเจตนาฆ่า และนายแอ๊ดได้กระทำไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล นายแอ๊ดจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐ เมื่อผลของการกระทำนั้นเกิดแก่นายเงินโดยพลาด ถือว่านายแอ๊ดกระทำโดยเจตนา แก่นายเงินซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นด้วย นายแอ๊ดจึงมีความผิดฐานฆ่านายเงิน โดยพลาดตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๐ อีกบทหนึ่ง แต่นายแอ๊ดพกพาอาวุธปืน อย่างมิดชิด นายอ๊าดไม่รู้ว่านายแอ๊ดพาอาวุธปืนมาด้วย จะถือว่านายอ๊าดเป็นตัวการ ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงเพื่อฆ่านายห้าวมิได้ คงถือได้เพียงว่านายอ๊าดมีเจตนาที่จะร่วมกัน ทำร้ายร่างกายนายห้าวเท่านั้น ซึ่งนายอ๊าดจะต้องรับผิดในผลที่นายแอ๊ดกระทำต่อ นายห้าว และผลที่เกิดแก่นายเงินโดยพลาดด้วย นายอ๊าดจึงมีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายนายห้าวตามมาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๘๐ และ ๘๓ และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายนายเงินทำให้นายเงินถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่าโดยพลาด ตามมาตรา ๒๙๐ ประกอบมาตรา ๖๐ และ ๘๓ อีกบทหนึ่ง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๒๐/๒๕๕๙) แต่นายอ๊าดไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่านายห้าวและฆ่านายเงิน โดยพลาดเพราะนายอ๊าดไม่ได้เป็นตัวการในความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา ๘๓
        นายอ๊าดใช้ด้ามปืนตีศีรษะนายเปรี้ยว เป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่น เมื่อเป็นเหตุให้นายเปรี้ยวศีรษะแตก ถือว่านายเปรี้ยวได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ นายอ๊าดจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามมาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๘๓ แต่นายอ๊าดไม่ได้มีเจตนาใช้อาวุธปืนยิงเพื่อฆ่าหรือทำร้ายนายเปรี้ยว กรณีจึงมิใช่เป็นการที่นายอ๊าด มีเจตนากระทำต่อนายเปรี้ยว แต่ผลของการกระทำนั้นเกิดแก่นายทองโดยพลาด อันอยู่ในบังคับของมาตรา ๖๐ นายอ๊าดจึงไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๙๐ ประกอบด้วยมาตรา ๖๐
        แต่อย่างไรก็ตาม การที่กระสุนปืนลั่นขึ้นเกิดจากนายอ๊าดไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ด้ามปนตีศีรษะนายเปรี้ยว ตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งนายอ๊าดอาจใช้ความระมัดระวังได้ ถือได้ว่าปืนลั่นขึ้นเพราะความประมาทของนายอ๊าด ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่ เมื่อเป็นผลทำให้นายทองถึงแก่ความตาย นายอ๊าดจึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา ๒๙๑ อีกบทหนึ่ง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๗/ ๒๕๓๐)
        นายแอ๊ดมีเจตนาที่จะร่วมกับนายอ๊าดทำร้ายร่างกายนายเปรี้ยว เมื่อผลแห่งการกระทำของนายอ๊าดทำให้นายเปรี้ยวได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ นายแอ๊ดตัวการจึงมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามมาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๘๓ อีกกรรมหนึ่ง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๒๐/๒๕๕๙)
แต่นายแอ๊ดไม่มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นายทองถึงแก่ความตายตามมาตรา ๒๙๑ เพราะนายอ๊าดกระทำโดยประมาท นายแอ๊ดไม่อาจเป็นตัวการตามมาตรา ๘๓ ในความผิดฐานดังกล่าว ได้


อ้างอิง วิชา กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 (อ.อุทัย โสภาโชติ) เล่มที่1 การบรรยายครั้งที่1 สมัยที่ 72

---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง
 

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 

  
วิเคราะห์ เจาะข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายอาญา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 | ดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมาย ฏีกา 5ดาว เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด... 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...


 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.แพ่งฯ ภาค2 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.อาญา ภาค2 ทั้งหมด...

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23340 คน