ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิด อาจารย์เพ็ง เนติฯ
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิด ...โดยท่านอาจารย์เพ็ง (ผู้บรรยายวิชาละเมิด เนติฯ)

.**กรณี คำว่า “จงใจ” ในทางแพ่งที่เป็นการละเมิดตาม ป.พ.พ 420   กับ   คำว่า “เจตนา” ในทางอาญาตามป.อ.59 วรรคสอง**

.....คำว่า “จงใจ” หมายความว่า กระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตน ไม่ต้องถึงขั้นประสงค์ต่อผล และจะเสียหายมากหรือน้อยเพียงใดไม่ใช่สาระสำคัญ

>>>  “จงใจ” ทางแพ่งต่างกับ “เจตนา” ทางอาญาอย่างไร
..... ประการแรก   “เจตนา” เป็นการกระทำโดยรู้สำนึกและผู้กระทำต้องประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลถึงการกระทำนั้นด้วย (ป.อ.มาตรา 59 วรรคสอง)
“จงใจ” เป็นการกระทำโดยรู้สำนึกเท่านั้น ไม่จำต้องถึงขั้นประสงค์ต่อผล

.....ประการที่สอง  “เจตนาประสงค์ต่อผล” ผู้กระทำจะต้องถึงขนาดมุ่งหมายจะให้เกิดผลนั้นขึ้น หากผลที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่ตนคิดไว้ ส่วนที่เกินเลยนั้น ไม่ถือว่ามีเจตนาประสงค์ต่อผล
“การกระทำโดยจงใจ” ผู้กระทำเพียงแต่รู้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเท่านั้นก็พอ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะมากกว่าที่ตนคิดไว้ ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ อันเป็นละเมิดแล้ว

Ex..  เช่น ก. ชก ข. 1 ที โดยมีเจตนาทำร้าย ปรากฏว่า ข. ล้มลงถึงแก่ความตาย ในทางอาญา ก. ผู้กระทำ ไม่มีเจตนาฆ่า มีเพียงเจตนาทำร้าย ก. ย่อมมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 290 ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288 เพราะ ก. มิได้มีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลถึงความตายของ ข.
แต่ในทางแพ่ง การที่ ก. ชก ข. เป็นการกระทำโดยรู้สำนึก ถือเป็นการกระทำโดยจงใจโดยผิดกฎหมายว่าจะเกิดความเสียหายแล้ว เมื่อมีความตายอันเป็นความเสียหายเกิดขึ้นจึงเป็นละเมิด ก. จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความตายนั้น

      ตัวอย่างฎีกาที่ 1104/2503
จำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ตาม ป.อ.มาตรา 290 ถือได้ว่าจำเลยได้ทำละเมิดต่อผู้ตายแล้ว เพราะการที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายก็เป็นการกระทำโดยจงใจทำร้ายผู้ตายโดยผิดกฎหมายอยู่ในตัว แม้จะไม่มีเจตนาฆ่าก็ถือเป็นการทำละเมิด ซึ่งการละเมิดนั้นจะถึงกับมีเจตนาจะฆ่า หรือทำให้ตายโดยไม่มีเจตนานั้น เป็นเรื่องของเจตนาในการกระทำผิดในทางอาญา ดังนั้น เจตนากระทำ กับจงใจกระทำ จะตีความอนุโลมอย่างเดียวกันไม่ได้

..... ประการที่สาม “เจตนา” ทางอาญา รวมไปถึงการกระทำโดยเล็งเห็นผลถึงการกระทำด้วย
  แต่ “จงใจ” ทางแพ่ง ไม่รวมถึงการกระทำโดยเล็งเห็นผล การกระทำโดยเล็งเห็นผลทางแพ่งนั้น ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

                                     เรียบเรียงโดย   (ติวเตอร์เจน)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิด อาจารย์เพ็ง เนติฯ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 775 ครั้ง
ลงวันที่ 08/06/2014 23:17:59
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21396 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)