หัวข้อ : อุทธรณ์ฎีกามาตรา 229 คำพิพากษาศาลฎีกาปี 2557 เล่ม ที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจคำพิพากษาศาลฎีกาปี 2557 เล่ม ที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา


โจทก์ยื่นอุทธรณ์โดยไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา 229 มาวางพร้อมอุทธรณ์ เป็นการยื่นอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในชั้นตรวจอุทธรณ์ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ แต่เมื่อศาลชั้นต้นรับขึ้นมา ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะยกอุทธรณ์โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและพิพากษายืนถือเป็นการไม่ชอบ แม้โจทก์ ได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลในชั้นที่โจทก์ยื่นฎีกาก็ไม่ทำให้อุทธรณ์ที่ไม่ชอบกลับเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215 / 2557
( วิธีพิจารณาความแพ่ง อุทธรณ์ฎีกามาตรา 229)
โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่จำเลยทั้ง 4 มาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 229 ซึ่งในชั้นตรวจอุทธรณ์ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์แต่เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์และพิพากษายืนจึงเป็นการไม่ชอบ แม้โจทก์จะได้รับอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ให้นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลในชั้นที่โจทก์ยื่นฎีกาก็ไม่ทำให้อุทธรณ์ของโจทก์ที่ไม่ชอบกลับเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาต้องยกอุทธรณ์ของโจทก์ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 และยกฎีกาของโจทก์

 

ที่มา : Kty Ning

อุทธรณ์ฎีกามาตรา 229 คำพิพากษาศาลฎีกาปี 2557 เล่ม ที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1475 ครั้ง
ลงวันที่ 07/11/2014 01:53:54


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24034 คน